Kliknite na slovo: A - B - C - Č - Ć - D - - Đ - E - F - G - H - I - J - K - L - LJ - M - N - NJ - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

Garancija

Simbolizira stabilnost u nekom pitanju, bez obzira da li je riječ o povjeriocu ili jamcu. Ko sanja da nekom čovjeku za neku osobu daje garanciju – on osobu kojoj garantira upoznaje sa vrlinama i kvalitetima oosbe za koju garantira. Ako neko sanja da je na sebe preuzeo garanciju za nekog čovjeka – čini mu zlo; ako sanja da je neki čovjek za njega preuzeo garanciju – dobit će obilnu opskrbu, a ako je neko garant nekom djetetu – to znači da on savjetuje neprijatelja.