Slovo T

Tabakera

Tabakera

Simbolizira dvorac. Staklena tabakera – nevjerna druga; porcelanska – slugu ili sluškinju; a tabakera za žene – brigu i probleme.

Tabut

Tabut

Simbolizira velikog vladara, odnosno veliku vlast, povratak odsutne osobe ili izlazak iz neke krize. Ako neko sanja da se nalazi na tabutu, a bude dostojan vlasti – dobit će je; ako je bio u strahu od neprijatelja – savladat će ga; ako je imao nekog odsutnog – vratit će mu se. Ako neko sanja da […]

Tacna

Simbolizira osobu koju snivač voli i koja voli snivača, posebno ako je na njoj servirana slatka hrana.

Tambura

Sviranje uz tamburu ili gitaru simbolizira nesreću i tugu. Ako ovaj instrument sluša onaj koji ima neku vlast, to upućuje da će čuti riječi nekog čovjeka koji je lažac.

Tamburaš

Simbolizira kolovođu besposličara, hvalisavog siromaha, osobu koja trči za istnim dunjalučkim interesom, bludnika koji trči za nezakonitim ženama i osobu koja će za svoje interese upotrijebiti džine i sihire.

Tamjan

Simbolizira osobu lijepog ugleda. Ko bude sanjao da drži granu tamjana ili kada, a bude nešto izgubio – vratit će mu se to i čut će lijep govor. Ko pomiriše grančicu ili vidi dim – on sluša lijep govor; a ko vidi grančicu tamjana kako raste u njegovoj kući – rodit će mu se dječak […]

Tanjir

Tanjir

Simbolizira čovjekovu opskrbu ili osobu koju snivač voli i koja voli njega, posebno ako se u njemu nalazi servirano slatko. Ko sanja da je olizao tanjir – pri kraju mu je životni vijek; a ko sanja da mokri u tanjir – imat će intimni odnos sa svojom suprugom.

Tavaf

Ko sanja da tavafi oko Kabe, a bude zarobljen – bit će oslobođen. Ako bude griješnik – bit će sačuvan od vatre; ako bude neoženjen – oženit će se; a ako bude sposoban u nekom poslu – postići će visoku poziciju u njemu.

Tavla

Ova vrsta igre simbolizira moć, ugled, čast, ismijavanje, isprazan posao, druženje s pokvarenjacima ili neko zlo.

Tefter

Simbolizira organiziranost življenja i dobro poslovanje. Za ljude na nekoj poziciji i vlasti ovaj san ukazuje na pokrajine i materijalne resurse u njihovoj zemlji.

Tehlil

Izgovaranje riječi: La ilahe illelah! simbolizira Pravi put, preseljenje s ovog svijeta na Ahiret sa šehadetom i rješavanje trenutačnih briga, teškoća i problema.

Tejemmum

Simbolizira skoro izbavljanje iz neugodne situacije, putovanje, zadobijanje olakšica i izbavljanje iz bolesti ili zatvora. Ako sanja da uzima tejemmum, a ne bude imao vode, to onda upućuje na izlazak iz neke krize; a ako uzima tejemmum, pored postojanja vode, onda to upućuje na otežavanje umjesto olakšavanja.

Tekbir

Simbolizira ustrajnost u pokajanju. Ko sanja da u snu uči Allahu ekber! – to ukazuje na pobjedu nad neprijateljem i postizanje sreće, zadovoljstva i časti.

Telal

Simbolizira putovanje onome ko je sanjao telala, a također, i osobu koja otkriva i širi tajne.