Slovo B

Babica

Viđenje babice u snu simbolizira otkrivanje tajni. Nekada to može značiti i smrt onoga koji pati od neke bolesti. Može, također upućivati na izazivanje smutnji, nereda, žalosti i neke vrste kazne.

Bačva – Bure

Bačva – Bure

Simbolizira dobru ženu i čovjeka koji čuva tajne ljudi. Ko sanja da sipa vodu u bačvu – probavlja imetak i daje ga ženi na čuvanje; pijenje vode iz bačve – imetak koji koristi. A ko sanja da je svojim rukama razbio bačvu, neka očekuje razvod braka sa svojom ženom.

Badem

Badem

Sanjati badem simbolizira imetak, prestanak neke bolesti, silazak s vlasti, tugu ili mrtvu osobu u ćefinima ili kaburu. Stablo badema simbolizira čovjeka stranca. Ko sanja da jede bademe, postići će imetak, uz zdravo tijelo; a ko bude jeo lišće badema – koristit će prijatan imetak neke osobe sa vlasti.

Bajram

Bajram

Sanjati Bajram simbolizira radost, veselje i rješavanje briga. Ako sanja Kurban Bajram, a u dugovima je – brzo će ih se riješiti. Ako sanja Ramazanski Bajram, a bude u tegobama – riješit će ih se; ako bude grijeh počinio – oprostit će mu se, i ako je izgubio imetak – bit će mu nadoknađeno.

Bajram Namaz

Bajram Namaz

Sanjati klanjanje Ramazanskog Bajram namaza znači vraćanje duga, ozdravljenje bolesnika, oslobađanje od teškoća i odagnavanje briga. Kurban Bajram namaz simbolizira slijeđenje ustaljenih navika, čuvanje oporuka i ispunjavanje zavjeta.

Bakar

Sanjati metal bakar simbolizira dobijanje imetka od kršćana ili Židova. Ako neko sanja da drži u ruci nešto od bakra, neka se pričuva neprijateljstva neke osobe; a ko sanja bakar to upućuje na to da potvara, kleveće i napada.

Bala

Više svežnjeva trave ili sijena simboliziraju sakupljeni kapital, dok jedan svežanj simbolizira iskupljenje za prekršenu zakletvu.

Balega

Konjska balega ili metenje konjske balege simbolizira dobijanje imetka od uglednog čovjeka; sjesti na balegu – dobiti imetak od svoje bliže rodbine. Goveđa balega, isključivo grudasta, za poljoprivrednika – dobro, a loše za one koji nisu poljoprivrednici.

Banana

Banana

Simbolizira vjernika kvalitetnog ibadeta, plemenitog čovjeka kojeg krase lijepe moralne osobine ili simbolizira imetak, dijete, osobu u kaburu ili zatvoru, odjeću, prijaznost i ljubav. Ako neko sanja da mu je u kući iznikla banana, rodit će mu se sin. Za biznismena banana predstavlja dobit; za pobožnjaka ibadet, a za bolesnika – pogoršanje bolesti ili smrt.

Bašča

Bašča

Sanjati bašču ili vrt simbolizira traženje oprosta za grijehe, Mushaf, Džennet, ženu; a drveće i biljke koje u njemu rastu – ženinu porodicu, tržnicu, mladoženjinu kuću i svako mjesto, čovjeka ili životinju koji donese neku korist. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u vrtu, treba uzeti u obzir njegovo stanje; ako […]

Bazen

Sanjati bazen simbolizira časnog, darežljivog i korisnog čovjeka. Ko sanja da je bazen napunjen vodom zadobit će neku počast i korist od darežljivog i časnog čovjeka. Ako uzme abdest sa vodom iz njega, spasit će ga Allah neke brige, a ako se napije vode iz njega, zadobit će neku opskrbu od plemenitog vladara.

Bedem

Bedem

Simbolizira snažne ljude, snažne vladare, najučenije ljude u dotičnom mjestu, radost ili vjerozakon koji jasno razlučuje istinu od neistine. Ko sanja da stoji na nekom bedemu, to simbolizira njegovu sačuvanost od neprijatelja ili nečega od čega se trenutno plaši; ako bude neoženjen – oženit će se. Srušeni gradski bedemi označavaju smrt ili svrgnuće gradskih vladara, […]

Benzin

Sanjati benzin ili naftu simbolizira haram-imetak, ženu bludnicu, zlo, spletke i rat. Ako neko sanja da je posut naftom, zadesit će ga nešto nepoželjno od strane vlasti.

Berber

Berber, u značenju osobe koja sunneti djecu, simbolizira razotkrivanje i ukazivanje nekih sramota i stidnih mjesta.

Bešika

Bešika

Sanjati bešiku simbolizira blagoslov, rahatluk, dobro, mjesto pjesme i zabave, prepirku i svađu ili brigu i plač. Onaj ko sanja da se nalazi u bešici ili da ju je kupio postići će neko dobro i berićet. Za neoženjenog ona simbolizira ženidbu, za ženu – dijete, a za muškarca – tugu i hapšenje.