Slovo DŽ

Džamija

Džamija

Simbolizira Budući svijet, Kabu, učenog čovjeka ili mjesto na kojem se svijet sakuplja radi neke koristi, zarade i sevapa. Dobro napravljena džamija – učenjak oko kojeg se ljudi okupljaju; gradnja džamije – lijep postupak prema rodbini i pobjeda nad neprijateljem; rušenje džamije – smrt vjerskog autoriteta; nepoznati čovjek predvodi džemat u džamiji, ako je bolestan […]

Džehennem

Simbolizira činjenje, ustrajavanje na velikim grijesima ili skoro realiziranje kazne. Ko sanja da je ušao u DŽehennem – čini velike grijehe za koje je predviđena kazna; ko sanja da je blizu Džehennema – zapast će u poteškoće i nevolje iz kojih se neće spasiti; ko sanja da ga neko uvodi u Džehennem – ta osoba […]

Dženaza

Ko sanja dženazu i vidi kako ga ljudi nose na tabutu ili kovčegu – njegov položaj i imetak će se povećati; ko sanja da je podignut iza povorke na dženazi i da ga ljudi nose na svojim ramenima – dobit će vlast i slijedit će ga u njegovoj vlasti onoliko koliko ga je slijedilo na […]

Dženaza-namaz

Ko sanja da klanja dženazu-namaz – bratimit će se i zbližiti s ljudima u ime Uzvišenog Allaha. Ako sanja da se nekoj poznatoj osobi klanja dženaza-namaz – toj osobi je potrebno učiti puno dova i tražiti oprosta za nju, a ako sanja da stoji iza imama prilikom klanjanja dženaze-namaza – to upućuje da će prisustvovati […]

Džennet

Simbolizira džamiju, skup na kome se čini zikr, hadž, džihad, upućivanje na dobro, a odvraćanje od zla, znanje, dobro djelo, ono čemu čovjek teži i rješavanje snivačevih briga. Ako neko sanja da je ušao u Džennet – postići će radost i sigurnost na oba svijeta; ako neko sanja da je uveden u Džennet – približila […]

Džeparoš

Simbolizira učenu osobu koja je sklona varanju i obmanjivanju. Ko sanja da mu džeparoš otima novac ili zlatnike iz džepa – to upućuje da će slušati učenog čovjeka sklonog varanju i obmani.

Džezva

Džezva

Simbolizira zuhd, ibadet, dijete, slugu, putovanje, druga i pomagača i u dunjalučkim i u ahiretskim stvarima. Za vladara ovaj san označava upravljanje, a za čovjeka koji se bavi biznisom, svojevrstan uspjeh u tom poslu.

Džibril a.s.

Viđenje meleka Džibrila a.s. u snu upućuje na čast, veličinu, snagu, pobožnost, znanje i saznavanje tajni. Ako ga vidi lijepog raspoloženja, ako je onaj koji sanja bolestan – ozdravit će; ako je ugrožen – oslobodit će se tih iskušenja, a ako nije obavio hadž – obavit će ga. Ako sanja da mu Džibril daje hranu, […]

Džihad

Simbolizira opskrbu ustrajavanje na putu dobra, istine i pravde. Ko sanja da odlazi u džihad – zadobit će neko dobro i visoke stepene na Ahiretu; ko sanja da ide u džihad sa oružjem – to znači da je musliman, mudžtehid i da ustrajava na obavljanju namaza i dijeljenju zekata; ko sanja da se sam bori […]

Džini

Simboliziraju putovanje i kopnenim i morskim putem, krađu, blud, konzumiranje alkohola, crkve, mjesta u kojima se prakticiraju bidati (novotarije), kafane, pjesme i muzičke instrumente. Pretvaranje u džina – ojačavanje spletki; džinski sihirbazi – zloba; boravak džina blizu kuće: nesreća, prezir i obaveza zavjeta koja nije ispunjena; poučavanje džina Kur’anu ili njihovo slušanje snivača – zadobijanje […]

Džuma namaz

Simbolizira, za klanjača, postizanje onog što želi, neku radost, obavljanje hadža, skoro olakšanje teške situacije, putovanje ili sastanak voljenih osoba. Ko sanja da je ustao, nekon džume-namaza koju je obavio – Milostivi Allah će mu dati obilnu opskrbu i svako dobro, a ako neko sanja da je u kući, radnji ili na nekom drugom mjestu […]