Slovo Š

Šafran

Simbolizira ugled i lijepo sjećanje, ako se ne vidi njegov trag, nego samo osjeća miris. Ako se vidi njegov trag na tijelu ili odjeći, onda simbolizira bolest za onoga ko ga sanja.

Šah

Simbolizira varku, lažan govor, neprijateljstvo, rat i prelazak iz jednog u drugo stanje. Ko sanja da igra šah – doživjet će neko neprijateljstvo. Ako igrajući šah pobjeđuje, na javi će pobijediti u svađi sa nekim. Šah sa postavljenim figurama sa kojima se ne igra – osobe će biti smijenjene sa svojih položaja. Figure sa kojima […]

Šahovska tabla

Šahovska tabla

Simbolizira dunjaluk koji sadrži život i smrt, ispravne i neispravne postupke, mir i rat, bogatstvo i siromaštvo, uzlete i padove, te razna iskušenja.

Šaka

Simbolizira čovjekovu snagu. Pružena šaka – materijalno bogatstvo; skupljena – siromaštvo; mala – slabost i kukavičluk; lijepa – primanje dove; a dlaka na dlanu – dug.

Šakal

Simbolizira osobu koja zakida ljudima njihova prava, zaradu koja se stječe na nedozvoljen način i druženje ljudi na temelju igre i zabave.

Šamar

Simbolizira savjet i upozorenje na nemar. Šamar po licu žene simbolizira muštuluk da će roditi, nakon gubljenja nade, muško dijete. Ko sanja da je ošamario neku osobu, on je savjetuje i pokušava istrgnuti iz nemara.

Šator

Šator

Simbolizira vladara, upravu, moć i ugled, odlazak na put, ženu ili Kudusi-šerif. Nalaziti se u razapetom šatoru – pobijediti nekoga uz pomoć vlasti; posjedovanje razapetog šatora – dobijanje vlasti i predvođenje vojske; izlazak vladara iz šatora – gubljenje jednog dijela vlasti; vladarevo smotavanje šatora – gubljenje i vlasti i života. Zeleni, bijeli ili neki drugi […]

Šećer

Simbolizira radost, veselje, liječenje bolesti, iščezavanje briga, ispunjenje očekivanih želja, lijepu ženu, pametno i inteligentno dijete i halal-imetak. Jedna kocka šećera simbolizira poljubac od voljene osobe ili djeteta, a puno šećera ono što mi kažemo: čula-kazala.

Šećerna trska

Simbolizira opskrbu škrtog čovjeka. Ako neko sanja da iz šećerne trske cijedi sok – njegovo imanje će imati obilan rod, ukoliko prilikom cijeđenja soka nije koristio vatru; a ako sanja da siše šećernu trsku – naći će se u nekoj situaciji u kojoj će puno govoriti, ali od njegovih riječi neće biti nikakve koristi.

Šehid

Ko sanja nekog šehida, kao da je živ, to simbolizira njegovo približavanje Uzvišenom Allahu ili on oživljava put i način života tog šehida.

Šejtan

Simbolizira neprijatelja vjere i dunjaluka, spletkaroša, a nekada vlast ili narod. Sanjanje grupe šejtana koji ga dotiču dok on čini zikr Uzvišenog Allaha – ima mnogo neprijatelja koji žele njegovu propast, ali neće u tome uspjeti. Ako kometa progoni i gađa šejtana, ispravnost njegove vjere. Šejtansko prepadanja – besprijekorno čisto vjerovanje; veseo i radostan šejtan […]

Šetanje

Simbolizira traženje nafake, dobro djelo, iščezavanje briga i pomoć protiv neprijatelja. Ko sanja da šeta ili korača sa jednom nogom, to upućuje da je prošlo pola njegovog životnog vijeka i da je pola kapitala potrošio. Hodanje poput životinja simbolizira prakticiranje djela koja prakticiraju neznalice i nevjernici. Ako ide uspravljen, to jasno upućuje na njegovo interesiranje […]

Šikara

Simbolizira osobe s kojima je druženje beskorisno. Ako neko sanja šikaru ili gustiš da je nečije tuđe vlasništvo, borit će se sa ljudima koji su, po naravi, slični tom gustišu i na kraju će ih pobijediti.