Slovo S

Sabah

Sanjati sabah ili jutro simbolizira ispunjavanje obećanja. Ko sanja da se pojavilo jutro, a on bude bolestan, bolest će nestati – bilo smrću ili izliječenjem; ako sanja da je klanjao sabah-namaz sa ljudima – čekat će putovanje, otići će na hadž ili će dosegnuti do Dženneta, ako umre; a ako to sanja zatvorenik – bit […]

Sabah-namaz

Ako neko sanja da klanja sabah-namaz, započet će neki posao koji je od koristi za njegov i život njegove porodice ili će mu se ispuniti skoro obećanje.

Sablja

Sablja

Simbolizira muško dijete, vlast, opskrbu i znanje. Ko sanja da je svojoj ženi ili ona njemu uručila isukanu sablju, a žena mu je trudna – rodit će mu se sin. Ako je uručio svojoj ženi sablju u koricama, dobit će kćerku. San da se opasao sa četiri sablje: od čelika, olova, bronze i drveta – […]

Saće

Simboliziraju halal-nasljedstvo, halal-opskrbu ili lijek od bolesti. Ko sanja da se pred njim nalazi med u saću – on posjeduje veliko znanje i ljude vole da ga slušaju. Ako ljudima daje med u saću i time ih hrani, on uči Kur’an milozvučnim glasom. Jedenje meda u saću – simbolizira pogibiju u ratu i zadobijanje stepena […]

Sadaka

Sadaka u snu upućuje na iskrenost, dobro, opskrbu, ozdravljenje i otklanjanje belaja. Ako učen čovjek sanja da dijeli sadaku, to označava njegovu angažiranost na prenošenju znanja drugima; ako to čini vladar, država će mu se proširiti; ako to čini trgovac, izvući će korist od trgovačkih transakcija; a ako sanja pripravnik, onda to upućuje na njegovo […]

Safir

Safir

Simbolizira radost, veselje i zabavu. Prsten sa safirom simbolizira dobru vjeru i ugled, a ugradnja safira na prsten označava rađanje djeteta ili ženidbu lijepe i karakterne žene.

Safovi

Simboliziraju sjedinjenje srca prilikom susreta sa neprijateljem, ali i obavezu lijepog i pravilnog redanja u safove prilikom klanjanja namaza u džematu.

Salih a.s.

Simbolizira izlaganje ponižavanju od strane svojih protivnika koje će se sretno završiti, a protivnici će biti poraženi. Ovaj san, također, upućuje na iskrenost onoga koji sanja.

Samar

Simbolizira ženu strankinju bez ugleda i nepoznatog roda. Ako čovjek jaše na samaru, pokajat će se za neistine kojima je bio preokupiran dugo vremena.

Samostan

Samostan ili manastir u snu ima identično značenje kao i kada se sanja crkva. Uz to, može označavati rješavanje briga, odagnavanje teškoća; a ako je snivač bolestan, može upućivati na njegovu smrt.

Samostrijel

Simbolizira laž, potvoru i ogovaranje – kada se sanja u naseljenom mjestu; a plijen i halal-imetak – kada se sanja u nenaseljenom mjestu. Ko sanja da gađa golubicu, on potvara ženu; a ko sanja da strijelama gađa iz samostrijela, on govori riječi koje nisu na mjestu. Ako je strijela pogodila cilj, njegove riječi će biti […]

Sandale

Simboliziraju ženu, dijete, jahalicu i put. Hodanje u sandalama – put i putovanje; otkinut kaiš na sandali – odustajanje od puta; raspadanje sandala protiv njegove volje – sprječavanje od puta. Dobijanje sandala, ali nehodanje u njima – ženidba; hodanje u sandalama i spadanje jedne s nogu – rastanak sa bratom ili ortakom; popravljanje sandale – […]

Sanduk

Simbolizira ženu, lijepu poslugu, tabut, snivačevu kuću, dućan ili mjesto gdje se čuva novac ili hrana. Za neoženjenog sanjanje sanduka može simbolizirati ženidbu; a za siromašnog obogaćenje.

Sapun

Sapun

Simbolizira imetak koji se postiže ili iščezavanje briga. Ko sanja da pere odjeću sapunom, bit će izliječen, pokajat će se, iščeznut će njegove brige i regulirat će dug.

Sastajalište

Dolazak u snu na neko mjesto koje predstavlja njegovo uobičajeno svratište, ili sastajalište simbolizira neprijatnost koja će izazvati sjećanje na ugodan, ili neugodan minuli doživljaj.

Sastanak

Simbolizira brak. Ko sanja da se sastao sa nekim koga voli – oženit će se. Također, i djevojka ako sanja da se sastala sa svojim voljenim – udat će se. Ko sanja da ga je obišla draga osoba obasut će ga radost i zadovoljstvo.

Sastavljanje

Sastavljanje u snu stvari koje jedne drugima odgovaraju, kao što su biser i zlato, dragulji i biseri i sl., simbolizira da će se ljudi koristiti njegovim znanjem i mišljenjem.

Saturn

Ova planeta simbolizira potčinjavanje, svladavanje i vlast, posebno ako se sanja zajedno sa Mjesecom. Sanjanje Saturna može označavati i siromaštvo, propast i poteškoće.