Slovo R

Radnja

Simbolizira svako mjesto na kojem osoba stječe ovosvjetsko ili onosvjetsko dobro, poput vrta, njive, voćke, bračnog druga, roditelja, knjige i dr. Ako neko sanja da se njegova radnja srušila: ako ima bolesnog roditelja ili ženu – umrijet će mu; a ako nema nikog bolesnog, a sanja srušenu radnju – imat će poteškoća u stjecanju imetka. […]

Rahatluk

Simbolizira muku, a po nekima, ako je to nakon napora, označava bogatstvo nakon siromaštva. Ako je snivač bio bolestan, a sanja da se razrahatio – ubrzo će umrijeti.

Rak

Simbolizira velikog spletkaroša. Ko sanja da jede meso raka zadobit će neko dobro iz daleke zemlje, a neki kažu, ko bude u snu vidio raka postići će haram imetak.

Rak (bolest)

Sanjati rak ili tumor simbolizira imetak. Ko sanja neku vrstu tumora ili izrasline na svom tijelu, to upućuje na dobijanje nekog imetka.

Rame

Upućuje na dobro, opskrbu, ozdravljenje i dalek put. Ko ne vidi jedno svoje rame – oćoravit će, a ako primijeti neku mahanu na ramenu – umrijet će mu ili oboljeti jedan od braće, jer ramena, pored ostalog, predstavljaju braću.

Rana

Ko sanja da je ranjen u desnu ruku dobit će imetak od nekog muškarca iz bliže rodbine, u lijevu ruku – od ženske osobe iz bliže rodbine, u obje ruke – dobit će neki imetak. U lijevu nogu – dobit će imetak od poljoprivrede. U petu – imetak od sinova i potomaka. U palac desne […]

Rast

Simbolizira povećanje znanja i imetka. Ko sanja da je porastao, povećat će mu se znanje i kapital. Ako takav san sanja vladar, ojačat će mu se i ustabiliti vlast. Ako sanja čovjek od biznisa, porast će mu profit. Ako sanja žena, porodit će se, ali će dijete biti jetim. Ako je čovjek visokog rasta, dug […]

Rastanak

Simbolizira gubljenje položaja, razvod braka, smrt bolesnika, odlazak iz jedne zemlje u drugu ili promjenu profesije. Ko sanja da se oprašta od supruge – to upućuje na razvod braka. Za upravitelje ovaj san znači gubljenje uprave, a za trgovce i ljude od biznisa gubitak u poslu.

Rat

Simbolizira nemir, izuzev osoba vezanih za proizvodnju oružja i ratne opreme, za koje rat u snu označava dobro. Inače, rat između dvojice vladara simbolizira smutnju; između podanika – poskupljenje prehrambenih artikala; a između vladara i podanika – pojeftinjenje prehrambenih artikala; dok ulazak vojske u grad – simbolizira padanje kiše.

Razapinjanje

Simbolizira uspjeh i ugled. Ono se može manifestirati na tri načina: razapinjanje živog, umrlog i ubijenog. Ko sanja da je živ razapet, postići će visok položaj i ugled i sačuvat će originalnost svoje vjere. Ko sanja da je mrtav razapet, postići će visok položaj, ali iskvariti i falsificirati svoju vjeru. Ko sanja da je ubijen, […]