Gađanje

Simbolizira napadanje i okrivljavanje vjere, učenjaka, uleme, poštenih žena i izazivanje anarhije.

Pročitajte ostatak

Garancija

Simbolizira stabilnost u nekom pitanju, bez obzira da li je riječ o povjeriocu ili jamcu. Ko sanja da nekom čovjeku za neku osobu daje garanciju – on osobu kojoj garantira upoznaje sa vrlinama i kvalitetima oosbe za koju garantira. Ako neko sanja da je na sebe preuzeo garanciju za nekog čovjeka – čini mu zlo; ako sanja da je neki … Pročitajte ostatak

Gašenje

Ko sanja da je ugasio vatru – suzbija smutnju i anarhiju i neutralizira novotarije u vjeri.

Pročitajte ostatak

Gašenje žeđi

Simbolizira dobro u vjeri i stabilnost u životu. Ko sanja da je ugasio žeđ, nakon što je bio žedan, to upućuje na: olakšanje nakon tegobe, bogatstvo nakon neimaštine, zdravlje nakon bolesti i pokajanje nakon griješenja.

Pročitajte ostatak

Gatar

Odlazak gataru simbolizira velike teškoće kojima će osoba koja sanja biti izložena. Ako mu gatar ništa ne odgovori, to znači da je pogrešno ono što čini ili namjerava činiti.

Pročitajte ostatak

Gavran

Simbolizira podmuklog, narcisoidnog i oholog čovjeka, griješnika i lažova. Ko sanja da je ulovio gavrana – zadobit će haram imetak svojim griješenjem i ohološću; ko sanja da je dobio gavrana ili da ga čuva – to označava laž i obmanu; ko sanja da gavran s njim razgovara – zapast će u brige; ko sanja gavrana u svojoj kući – žena … Pročitajte ostatak

Gazela

Simbolizira ljepoticu. Loviti gazelu – udvarati se i varati neku ženu da bi je oženio; kamenom gađati gazelu – rastaviti se od svoje supruge ili je udariti; uzeti gazelu i uvesti u kuću – oženiti sina, a ako je žena trudna – rodit će. San da je gazela skočila na njega – označava neposlušnost žene.

Pročitajte ostatak

Geometar

Simbolizira osobu koja ispituje stanje ljudi. Tako, ko sanja da premjerava zasijanu zemlju – on ispituje stanje dobrih ljudi. Premjeravanje vinograda – ispitivanje stanja svoje žene; premjeravanje šume – ispitivanje ljudi koji vole vjeru i prakticiraju je; premjeravanje puta – putovanje, a ako je planirao na hadž – otići će; premjeravanje pustinje – odagnavanje brige, a premjeravanje ozelenjelog zemljišta, čijeg … Pročitajte ostatak

Gips

Simbolizira kontinuiranost ugleda i položaja, dobro stanje žena i djece, stabilnost u vjeri i ustrajnost u obrazovanju, liječenje od bolesti i obnavljanje odjeće. Ako se gips vidi kod pobožnih i bogobojaznih ljudi, onda to simbolizira uprljanost haramom, sumnjivu zaradu, ustrajavanje na novotarijama, omalovažavanje sunneta i licemjerstvo u vjeri.

Pročitajte ostatak

Glas

Simbolizira čovjekov autoritet i ugled. Dizanje glasa – ružan govor; lijep i čist glas – ostvarivanje nekog položaja; ružan glas koji se čuje (od životinje i sl.) – briga i nedaća, a lijep glas koji se u snu čuje – radost i sreća.

Pročitajte ostatak

Glava

Simbolizira rukovođenje dotičnog čovjeka ili njegov kapital. Ako je glava u snu veća nego na javi, to označava povećanje njegovog ugleda, a ako je manja onda smanjenje ugleda u društvu. Ako sanja da ima dvije ili tri glave, pobijedit će neprijatelja; ako se s njim nadmeće obogatit će se; ako je bio siromašan, djeca će mu postati posluđna; ako je … Pročitajte ostatak

Glina

Glina ili ilovača u snu simbolizira bolest, beznačajnost i poniženje. Ko sanja da živi od rada sa ilovačom ili glinom to mu je dobro; ko sanja da obljepljuje Poslanikov s.a.v.s. kabur ilovačom to znači da će hadž obaviti svojim novcem, dok ilovača za bolesnog označava smrt.

Pročitajte ostatak