Slovo P

Pacov

Simbolizira lopova, grijeh, uznemiravanje, poniženje, odvratnost i mržnju. Ko sanja da je uzeo pacova ili štakora ili da je pacov ušao kod njega – odselit će iz svoga boravišta ili zemlje; ko vidi pacova u svojoj kući ili kući nekoga drugoga – neka se ta kuća pričuva od lopova; a ko sanja da jede meso […]

Pad ili padanje

Simbolizira promjenu stanja iz boljeg u gore, promjenu bolje žene lošijom, boljeg zanimanja lošijim, boljeg mjesta lošijim i boljeg pravca ili mezheba lošijim. Ako neko sanja da je pao s kuće i polomio ruku, nogu ili neki drugi organ – zadesit će ga neki belaj na tijelu ili imovini, ili će imati izvjesnih problema sa […]

Palma

Palma

Simbolizira učena čovjeka, dijete, ženu, kuću, zemlju, imetak ili dug životni vijek. Za osobu dostojnu i sposobnu vladati, posjedovanje mnogo palmi simbolizira vlast; za trgovca trgovinu; a za običnog radnika izvor prihoda. Ako neko sanja da u nekom mjestu vjetar čupa palme, u tom mjestu će zavladati zarazne bolesti. Jedna palma simbolizira časnu, dobru i […]

Pancir

Simbolizira zaštitu od neprijatelja, sigurnost od straha, imetak i vlast. Oblačenje pancira simbolizira brata pomagača ili brižljivog sina. Ako trgovac ili biznismen sanja da oblači pancir, imat će dobre prihode od trgovine i biznisa.

Pantalone

Pantalone ili hlače u snu simboliziraju ženu, njenu ispravnost i ispravnost kućne čeljadi. Ko sanja da ima nove pantalone oženit će djevicu. Oblačenje pantalona – negriješenje; mokrenje u pantalone – žena će zatrudnjeti; vršenje nužde u pantalone – ljutnja zbog trudnoće žene. A ko sanja da su mu se pantalone odvezale – žena mu se […]

Papagaj

Simbolizira trgovca robljem, lažova i nasilnika. Uz to, sanjanje papagaja, po nekima, može simbolizirati filozofa, lijepu i elokventnu ženu i oholog bestidnog čovjeka.

Papak

Papci simboliziraju naporan i težak posao, neku vrstu muke, ali i majku s djecom i sastanak supružnika.

Papir

Simbolizira čovjeka u izvjesnim problemima, brigama i teškoćama. Ko sanja papir u ruci – bit će mu ispunjena potreba; ko sanja da piše po papiru – poricat će ono što mu drugi ljudi pružaju i čine ili će na njihovim postupcima biti nezahvalan; a ko sanja da mu je imam dao neki papir – pitat […]

Papuče

Simboliziraju umor, razvod od žene, a neki vele nestanak brige. Skidanje papuča upućuje na razvod sa suprugom.

Paraliza

Ko sanja da su mu paralizirane obje ruke, to upućuje da je počinio veliki grijeh. Ako mu je paralizirana desna ruka, nepravdu je učinio slabašnom; ako mu je paralizirana lijeva ruka, umro mu je brat ili sestra; ako mu se sasušio palac, otac će mu se razboljeti ili imati neku nesreću; ako mu je paraliziran […]

Paran broj

Ko sanja paran broj to simbolizira njegov lijep svršetak i u vjeri i na dunjaluku. To može, također značiti primanje šefaata i vasijjeta.

Parfem

Simbolizira imetak, komoditet, hadž i dobijanje muškog djeteta. Ko sanja da se namirisao parfemom – zadobit će lijep ugled kod ljudi; a ko sanja da se namirisao s njim u imamovoj kući, odnosno kući nekog predvodnika – bit će optužen za obmanu i izdaju.

Pas

Pas u snu simbolizira glupog čovjeka. Lajanje psa – čovjek koji prelazi sve granice, koji nema stida i koji širi lažne vijesti. Ujed psa – ako se druži sa osobom koja slijedi novotarije, dovest će ga u zabludu; ako ima neprijatelja – izgubit će od njega; ako ima čuvara – iznevjerit će ga; ako to […]

Pašnjak

Simbolizira vjeru. Ako neko sanja da mu je po dlanu iznikla trava, umrijet će i na grobu će mu izniknuti trava.

Pastir

Simbolizira upravitelja, učitelja i odgajatelja djece ili onoga koji savjesno izvršava vladareva ili sudijina naređenja. Ko sanja da je pastir i da čuva stado, ali ne zna mjesto napasanja on uči Kur’an, ali ne razumije najbolje njegove poruke; a ko sanja da čuva svinje on se druži sa nevjernicima i inovatorima.

Pastrma

Simbolizira stavljanje nečega gdje mu nije mjesto, obavljanje namaza ili davanje zekata izvan njegovog pravog vremena, odugovlačenje u poslovanju ili putovanje.