Slovo A

Abdest

Abdest

Sanjati abdest simbolizira izvršavanje preuzete obaveze, vraćanje duga ili izvršavanje onoga na šta se zakletvom obavezalo. Onoga ko sanja da uzima abdest, Uzvišeni Allah će štititi. Ko upotpuni uzimanje abdesta: ako je bio u brigama riješit će ih se; ako je bio u strahu – nestat će ga; ako je bio bolestan ozdravit će; ako […]

Adem a.s.

Simbolizira opraštanje grijeha onome ko ga je počinio. On, također, simbolizira roditelja, vladara, zadobijanje velikih položaja, hadž, susretanje sa prijateljima i mnoštvo potomstva. Ko sanja Adema a.s. ako je počinio grijeh oprostit će mu se; ako mu govori – zadobit će znanje. Ko sanja da je postao Adem a.s., ako je sposoban za vladanje – […]

Ahat

Ova vrsta dragog kamena simbolizira blagoslov, vjeru, potomstvo i mehanizam koji neutralizira siromaštvo. Ako neko sanja da na prstenu ima ugrađen ahat, dobit će neku blagodat koja će se povećavati.

Ahmedija

Ahmedija

Sanjati ahmediju simbolizira ugled, snagu, vlast ili suprugu. Ko sanja da mu je ahmedija postala zlatna, izgubit će vlast, položaj, ugled, kapital ili ženu. Ako je neko na nekom položaju ili funkciji, a sanja da mu je ahmedija pala na vrat ili da mu je neko skinuo s glave – izgubit će položaj ili funkciju; […]

Aiša r.a.

Simbolizira dobro i berićet. Ako neka žena sanja Aišu r.a., suprugu Poslanika s.a.v.s. – postići će visok stepen, dobru reputaciju i blagonaklonost roditelja i supruga.

Akika

Akika ili klanje kurbana za novorođenče simbolizira povećanje imana, prakticiranje sunneta, radosnu vijest o dolasku onoga ko je bio odsutan, ozdravljenje bolesnika ili oslobađanje iz zatvora. Ko sanja da kolje kao akiku ono što je šerijatom dozvoljeno – to upućuje na dobro poslovanje i u dunjalučkim i u vjerskim stvarima, a ko sanja da je […]

Akšam namaz

Sanjati akšam simbolizira završetak i upotpunjavanje djela, rahatluk nakon umora, rastanak sa jednim od roditelja ili kraj nečega. Ko sanja da klanja akšam-namaz, to znači da će odraditi neku svoju obavezu prema familiji.

Alkohol

Alkohol u snovima simbolizira nezakonit imetak, mržnju, iskušenje, zlo i neprijateljstvo, a nekada ozdravljenje od neke bolesti. Ko sanja da pije alkohol učinit će puno grijeha i steći će veliki kapital. Ko sanja da pije vino, a da mu to niko ne sprječava zadobit će neki nezakoniti imetak. Ko sanja da pije vino, a pri […]

Allah Uzvišeni

Sanjati Allaha dž.š. znači radosnu vijest na dunjaluku i lijep svršetak u vjeri, pod uvjetom da se sanja onako kako je On Sebe opisao u Kur’anu: da Mu niko ravan nije, da ničemu ne sliči, niti da Mu je bilo šta na ovom svijetu nalik. Ako se, pak, sanja odpredmećen, da liči na bilo šta […]

Aloja

Sanjanje ove biljke simbolizira brigu, tugu, rastanak i teškoću za onoga ko je u snu pomiriše ili bude jeo.

Apotekar

Apotekar

Sanjati apoteku ili apotekara simboliše učenog čovjeka, budući da lijekovi koriste tijelu, kao što znanje koristi vjeri i životu.

Arefat

Simbolizira hadž, džumu-namaz, dobru zaradu u biznisu, te ponovno viđenje voljene osobe. Ko sanja da boravi na Arefatu na Dan Arefata to upućuje na njegov lijep odnos prema rodbini i njegovo ponovno susretanje sa osobom koju neizmjerno voli.

Ashabi

Simbolizira ljubav, bratstvo, pomoć i spas od neprijateljstva i zavisti. Ako je snivač siromašan obogatit će se; ako je bogat, ljubav spram Ahireta će nadvladati njegovu ljubav spram dunjaluka pa će trošiti kapital želeći zadobiti Allahovo zadovoljstvo. Ovo također upućuje na pokajanje Uzvišenom Allahu, hajr i berićet. Ako se sanjaju živi, jedan ili više ashaba, […]

Automobil

Sanjati auto simbolizira imetak, visoki položaj i autoritet uglednog čovjeka. Blistavo nakićeno auto – povećanje položaja i autoriteta. Auto na kome nema sjaja niti ukrasa upućuje da je snivač skromna osoba i da je u suštini bolji nego što se pred ljudima pokazuje.

Azrail

Sanjati Azraila znači da će osoba dugo živjeti. Međutim, ako sanjate nasmijanog Azraila onda to može značiti da ćete umrijeti kao šehid. Ako ga sanjate srditog – umrijet ćete bez pokajanja. Ako se onaj koji sanja bori sa njim – moguće je da će umrijeti, a ako se melek smrti ne bori sa njim – […]