Slovo Č

Čačkalica

Simbolizira porodicu, najamnika, dijete, korisnog dječaka ili osobu koja svoju porodicu rješava briga. Neki kažu da ovaj san nema lijepo značenje, s obzirom da u arapskom jeziku ovaj termin upućuje na pokvarenost. Ko sanja da čačkalicom čisti zube – to upućuje na opskrbu, čistoću, pokajanje i traženje oprosta. A, ko sanja da čačkalicom oštećuje svoju […]

Čajnik

Čajnik

Simbolizira opskrbu ili putovanje. Ako ga sanja onaj ko ima afiniteta prema rukovođenju – simbolizira rukovođenje i upravljanje velikim urbanim sredinama, a za trgovca simbolizira solidnu zaradu.

Čamac

Sanjati čamac ili brod simbolizira nafaku i dobit, pogotovo ukoliko se sanjaju ribarski brodovi. Ako neko sanja da se ukrcao na neki strani brod ili ga dobio u vlasništvo, znači da će zadobiti neku trgovačku robu, pobijediti neprijatelja ili se oženiti iz zemlje iz koje je i taj brod.

Čarape

Čarape

Simboliziraju kapital, zaštitu, ženu i slugu. Ko sanja da je obukao čarape – bit će mu imetak sačuvan. Ko sanja da mu čarape imaju prijatan miris – on štiti svoj imetak, dajući na njega zekat, pa će se o njemu sa pohvalom govoriti. Ko sanja da mu čarape imaju neugodan miris – bije ga ružan […]

Čardak

Čardak u snu simbolizira sigurnost od straha, visok položaj ili Džennet. Ako neko sanja da se popeo na nepoznat čardak, a bio je u nekom strahu – bit će bezbjedan; ako je bolestan – ući će u Džennet, a ako nije ni jedno ni drugo – postat će radostan i postići će visok položaj. Ako […]

Čaršaf

Simbolizira ženu, sigurnost ili smiraj. Ko sanja da je noću uzeo čaršaf – oženit će se ili će postići smiraj i rahatluk.

Čaša

Čaša

Simbolizira ženu i ženske kvalitete. Ko sanja da mu je data voda u čaši – to znači da se dijete formiralo u utrobi majke; ko sanja da pije iz čaše – dobitak nekog imetka od žene; razbijanje čaše, a dobijanje vode – smrt majke pri porodu, a preživljavanje djetetea; dok razbijanje čaše označava smrt onoga […]

Čašćenje

Ko sanja da poziva ljude da ih počasti, upustit će se u neki posao koji će mu donijeti probleme i kajanje. Samo pozivanje na jelo u snu simbolizira okupljanje ljudi na neki pozitivan i hairli posao. Ko sanja da je pozvao ljude, pa oni došli, jeli i bili počašćeni, to znači da će zadobiti među […]

Čavka

Simbolizira osobu koja voli isticanje, zabavu, svirku i uglađenost. Uz to, ovaj san označava, također, siromahe i ljude koji vole druženje.

Ček

Ko sanja da je isplatio nekoj osobi novac da mu on pošalje ček iz jedne u drugu zemlju ili da mu otvori žiro-račun – to znači da će on od te osobe pozajmiti nešto u cilju obrtanja novca ili nekog biznisa.

Čekić

Čekić

Simbolizira komandira ili šefa policije, a po nekima pomoć i opskrbu, ali i zlo. Ko sanja da je uzeo čekić – mnogo dobro će ga zadesiti.

Čelo

Simbolizira ugled kod ljudi. Manjkavost na čelu simbolizira manjkavost u časti, autoritetu kod ljudi; a ako se ta manjkavost poveća, to znači da će mu se roditi dijete koje će umanjiti njegov ugled i osramotiti ga. Ako na čelu ima neku ranu ili izraslinu, to upućuje na neki nedostatak u njegovom namazu, poput neupotpunjenja sedžde […]

Čempres

Simbolizira lijepu ženu, plemenitu djecu, dug život, putovanje ili čovjeka čije djelo nije usaglašeno sa njegovim riječima.

Češalj

Češalj

Češalj u snu simbolizira radost, pravdu, osobu čije riječi ili zapovijedi rezultiraju korišću, dug životni vijek, obilno bogatstvo, nadvladavanje protivnika i ženidbu neoženjenog. Ko sanja da češlja svoju kosu ili bradu, a bude ophrvan nekom brigom ili problemom – ubrzo će ih nestati.

Čimbur

Onaj ko poziva na čimbur zadobit će pomoć od čovjeka koga je pozvao protiv neke treće osobe, a ko sanja kako servira ljudima čimbur, uložit će novac u neki trgovački posao.

Čišćenje odjeće

Simbolizira pokajanje. Čišćenje odjeće od krvi – pokajanje za ubistvo; čišćenje od odjeće od izmeta – pokajanje za nezakonitu zaradu; a čišćenje odjeće od sperme – pokajanje za blud.

Čitanje

Ko sanja da čita list s njegove prave strane – dobit će nasljedstvo, a ko čita sa suprotne strane, nagomilat će mu se dugovi. Ko sanja da čita svoju knjigu – pokajat će se i zatražiti oprost za grijehe. Ko bude u snu nešto pročitao ili proučio iz Kur’ana – postići će ugled. Allah će […]