Slovo D

Dabbetul-Erd

Dabbetul-erd je jedan od velikih predznaka Sudnjega dana. To je životinja koja će se pojaviti pred Smak svijeta. Ko sanja da se pojavila ova životinja to simbolizira upućivanje na dobro, a odvraćanje od zla; pobjedu pravih vjernika nad licemjerima, a može označavati i to da će se osoba koja je sanjala baviti prikupljanjem podataka i […]

Dan

Simbolizira muslimana, umor, trud, razgaljivanje nakon brige i tuge, oblačenje nove odjeće, žene, djecu, otkrivanje onog što se ne zna, oslobađanje zatvorenika i dolazak odsutnog.

Darežljivost

Simbolizira množenje imetka, blagodat i zaštitu porodice. Ko sanja da dobrovoljno udjeljuje – dobit će neku blagodat i dobro, a ko sanja da udjeljuje protiv svoje volje – približila mu se smrt.

Datule

Datule

Datule ili hurme u snu simboliziraju učenje Kur’ana, slast imana, kišu i halal-opskrbu. Gledanje hurmi u snu ukazuje na kišu; jedenje kvalitetnih hurmi – uskoro će čuti dobre i korisne riječi; rasprsnuće hurme i vađenje košpice iz nje – rađanje djeteta; prosipanje hurmi – namjera odlaska na put; ubiranje hurmi sa palme u vrijeme kada […]

Datuline palme

Simboliziraju dug život, djecu, kuću, imanje, odjeću, materijalna sredstva, oca ili učena čovjeka. Palma na kojoj uspijevaju datule simbolizira učenog čovjeka ili dijete, a njeno sječenje označava njegovu smrt. Suha datulina palma označava licemjera; ako palme budu čupane iz zemlje, onda to simbolizira epidemiju neke bolesti ili nasilno ponašanje dotičnih vlasti na tom području. Ko […]

Davanje

Dati nekome malo, ko zaslužuje mnogo, simbolizira oponiranje Allahovim naredbama i sunnetu Njegovog Poslanika, s.a.v.s., a zatražiti nešto, pa od toga ništa ne dobiti, označava raskolništvo u vjeri.

Davud a.s.

Simbolizira pokajanje od grijeha i povratak Uzvišenom Allahu, iskušenje ženama i lijep svršetak. Ko sanja ovog vjerovjesnika onakvog kakav on jeste – postići će autoritet, moć i vlast.

Dedžal

Simbolizira lažljivog i nepravednog vladara koji ne ispunjava obećanja i koga slijedi ološ ili čovjeka koji podvaljuje i sije smutnju među narodom. Pojavljivanje Dedžala u snu ukazuje na dominaciju neprijatelja i njihovo širenje na Zemlji, kao i sihir i laž, dok mjesta i područja kroz koja prolazi Dedžal u snu upućuju na brigu, anarhiju i […]

Depilacija

Ko sanja da se u banji namazao sredstvom za uklanjanje dlaka i nakon toga se okupao – riješit će se nekog duga; ako je imao brigu – nestat će je; ako je bio preplašen – straha će nestati; ako je bio bolestan – ozdravit će; ako nije obavio hadž – obavit će ga. Ali ako […]

Deva

Deva ili kamila u snu simbolizira čovjeka, putnika, dvoličnjaka, neznalicu, lađu i tugu. Dobijanje kamile – nadvladavanje nekih moćnih ljudi; karavani kamila u zimskom periodu – padavine; jahanje arapske kamile – hadž; padanje s kamile – siromaštvo; ritanje kamile – obolijevanje; napadanje kamile – bolest, tuga i spor s nekim; protivljenje kamile – zadavanje brige […]

Dim

Dim

Simbolizira strah i kaznu od Uzvišenog Allaha ili kaznu od strane vladara. Ako neko sanja da mu dim izlazi iz njegove radnje ili prodavnice – zadobit će neko obilje; ako mu dim izlazi ispod lonca u kojem kuha meso – postići će dobro i blagostanje i bit će oslobođen neke opasnosti; a ako sanja da […]

Dinja

Sanjati dinju simbolizira bolest, bolešljivu osobu i iznenadnu brigu. Nezrela dinja simbolizira tjelesno zdravlje. Ko sanja da je pružio ruku ka nebu i dohvatio dinje – traži vlast koju će uskoro dobiti, a ubacivanje dinje u kuću – smrt nekog od ukućana.

Djed

Ko sanja da je postao djed – imat će dug životni vijek i ugled će mu se povećati. Djed je u snu na poziciji snivačevog oca. Ako umre djed u snu – okrnjit će neku svoju aktivnost i angažiranost.

Djelo

Dobro djelo simbolizira vlast i zadobijanje potomstva. Upotpunjeno djelo simbolizira život, a nepotpuno neuspjeh, grešku i neispunjavanje očekivanih rezultata.