Slovo Ć

Ćefini

Simboliziraju prekrivanje stidnih mjesta, ženidbu za neoženjenog i naginjanje ka bludu. Ko sanja da je zamotan u ćefine kao što se mrtvi zamotavaju – to ukazuje na njegovu smrt, a ako mu nisu prekrivene glava i noge – to ukazuje na neispravnost njegove vjere, a ko sanja da nije skroz obavijen u ćefine – to […]

Ćelavost

Ko sanja da mu je kosa počela opadati i da je oćelavio – može se desiti da izgubi imetak i ugled kod ljudi, a sanjanje ćelave žene simbolizira nerodnost godine ili neku sumnjivu radnju.

Ćilibar

Simbolizira imetak sumnjivog porijekla. Za onoga koji očekuje dijete simbolizira rađanje djeteta. On, također, simbolizira licemjernog prijatelja. Zrno ćilibara – prijatelj od kojeg nema pomoći, a mnogo ćilibara – haram imetak.

Ćilim

Ćilim

Simbolizira blagostanje, ponos, visok položaj i snivačev dunjaluk. Prostiranje ćilima – dunjalučki prostor; njegova veličina – opskrba; njegovo gusto tkanje – dužina snivačevog života; prostiranje ćilima na nepoznatom mjestu ili kod nepoznatih ljudi – putovanje; prostiranje ćilima mešu poznatim ljudima ili poznatom mjestu – zajednička blagodat stanovništvu tog mjesta; mali ćilim – kratkoća životnog vijeka; […]

Ćoravost

Ko sanja da je oćoravio smanjit će mu se pola imetka, ili pola vjere, ili će učiniti veliki grijeh, a pola životnog vijeka mu je prošlo – pa neka se pokaje Uzvišenom Allahu, a ako bude imao brata ili dijete – umrijet će mu ili će ga snaći neka briga ili teška bolest.

Ćup

Simbolizira osobu koja potpomaže komšije, ženu, pogotovo ženu koja brzo zatrudni, ali brzo i pobaci, dijete ili putovanje.