Slovo V

Vaga

Vaga

Simbolizira snivačev jezik, pravednog sudiju i svakog onog ko predvodi ili upućuje ljude, poput sudije, učenjaka, vladara ili, pak, časnog Kur’ana. Ispravna vaga – pravedan sudija; neispravna vaga – sudijina nepravednost; utezi na vagi – sudijini pomoćnici. Naginjanje kazaljke na desnu stranu – sudijina pristrasnost i pomaganje tužiocu; naginjanje kazaljke na lijevu stranu – sudijino […]

Varnice

Simboliziraju ružan govor i loša djela koja osobu vode u džehennemsku vatru. Ako neko sanja da su varnice ili iskre pale u narod, neprijateljstvo će zavladati među njegovim stanovnicima.

Vatra

Simbolizira vladara, vladarevu kaznu, Džehennem, grijehe, greške, rat, propast, sušu, zarazne bolesti, džine, ali i Uputu, islam, znanje, Kur’an, korist i bogatstvo. Gorenje vatre simbolizira darežljivost ili bogatstvo, a gašenje vatre – škrtost i siromaštvo.

Vazduh

Simbolizira niske želje i uvođenje novotarija. Ko sanja da stoji, sjedi ili hoda po vazduhu – povodi se za niskim željama u svojoj vjeri ili je zavaran ovozemaljskim dobrima. Ko padne iz vazduha, a bude ophrvan brigama – nestat će brige; a ko sanja da stabilno stoji u vazduhu između neba i zemlje – postići […]

Vene

Simboliziraju kućnu čeljad. Od ljepote tog organa zavisi i ljepota i harmonija kućne čeljadi. Otvorenost vene – smrt onoga koji sanja ili nekoga od njegove porodice. Vene ruku iz kojih krv teče – siromaštvo za bogatog, a bogatstvo za siromašnog.

Ventilator

Simbolizira rahatluk, rješavanje briga i problema, ženu, dijete, bogatstvo nakon siromaštva ili osobu koja pruža utjehu u teškoćama i problemima.

Veranda

Simbolizira čovjeka od respekta i autoriteta. Ako neko sanja da iz daljine vidi verandu ili vidikovac – to znači da će pobijediti svoje oponente, postići ono što želi i doći do visokog ugleda i sreće. Ako trgovac ili biznismen sanja verandu ili vidikovac, profitirat će u trgovini ili biznisu i u tom domenu će postati […]

Veslo

Simbolizira spašavanje i sigurnost od opasnosti i druga koji mu pomaže u savladavanju poteškoća.

Veterinar

Simbolizira liječnika, bolničara, ortopeda, kupičara i drugo što je u vezi sa pružanjem zdravstvene pomoći. Uz to, sanjanje veterinara simbolizira osobu koja pomaže vojsku i velikane u njihovim poslovima.

Vezenje

Vezenje

Simbolizira – ukoliko se sanja da osoba veze u snu – pjesnika, pjevača ili učena čovjeka koji lijepo i elokventno govori.

Viđenje

Simbolizira neku tajnu, riznicu ili rudnik. Viđenje nečega skrivenog u snu upućuje na skriveno i tajanstveno znanje.

Vilica

Čovjekova vilica u snu simbolizira supružnike, ortake, dvojicu sinova, starješinu porodice ili osobu brojnog potomstva. Nekada to može označavati i propisno uzimanje abdesta.

Vinar

Vinar ili prodavač bilo koje vrste alkohola simbolizira osobu koja posjeduje haram-imetak, koji zarađuje na nedozvoljen način i koji druge navodi na zlo.

Vino

Simbolizira nezakonit imetak, mržnju, iskušenje, zlo i neprijateljstvo, a nekada ozdravljenje od neke bolesti. Ko sanja da pije vino učinit će puno grijeha i steći će veliki kapital. Ko sanja da pije vino, a pri tom ga neko kritizira za taj čin, taj ko ga je kritizirao će mu se suprotstaviti u govoru i raspravi.

Vinograd

Simbolizira ženu; ljepota i rodnost vinograda – njenu ljepotu i bogatstvo; debljina stabla vinove loze – njenu debljinu; visina stabla – njen životni vijek; a plodovi – njeno bogatstvo. Vinova loza okićena grožđem simbolizira ovosvjetsko izobilje.

Vinova loza

Simbolizira ženu ili darežljivog, plemenitog i korisnog čovjeka. Ako neko sanja da posjeduje vinovu lozu, a neoženjen je, oženit će se ili će uspostaviti vezu s nekim plemenitim čovjekom.