Slovo H

Hadž

San da je neko obavio hadž ili umru, znači da će imati dug i ispravan život. Ko sanja da je na vrijeme krenuo na hadž to upućuje da će obaviti hadž – ako nije obavio; zdravlje – za bolesnog; razduženje – za dužnika; sigurnost – za onoga koji se plaši; profit – za biznismena; ponovno […]

Harfa

Ovaj muzički instrument simbolizira izliječenje od bolesti, ženidbu za neoženjenog, dijete za oženjenog i vraćanje osobe na ono u čemu je ranije bila – dobro ili loše.

Harun a.s.

Ko ga sanja, posebno sa njegovim bratom Musaom a.s., to upućuje na savladavanje silnika. Uz to sanjanje Haruna a.s. simbolizira da će neka potreba biti ispunjena, u nekom sukobu – pobijedit će, a postat će imam i predvodnik u svom društvu.

Hatib

Simbolizira čistoću, skrušenost, pokajanje od grijeha, plakanje zbog grijeha, visok položaj, dug životni vijek, upućivanje na dobro, a odvraćanje od zla i radost, veselje i okupljanje na skupovima. Ako hatiba sanja neudata žena – udat će se; ako žena sanja da drži hutbu i upućuje savjete – postići će snagu; ako sanja da to čini […]

Hava r.a.

Simbolizira bereket u imetku, plodovima i djeci. Ako se sanja Hava r.a., treba očekivati neku brigu, a ako se već nalazi u nezgodnom položaju – očekivati je razvedravanje; ako se sanjaju Adem a.s. i Hava r.a. zajedno, onda treba očekivati iskušenja koja su i oni imali.

Hijena

Simbolizira zlu, ružnu, glupu i staru ženu koja se bavi sihirom. Jahanje i posjedovanje hijene – dobijanje žene navedenih svojstava; konzumiranje njenog mesa – bit će opsihiren, a konzumiranje njenog mlijeka – obmanut će ga i prevariti.

Hladnoća

Simbolizira siromaštvo. Ko sanja da mu je hladno u hladu, pa se premesti na sunce – oslobodit će se siromaštva, kao što će, osjetivši da mu je vruće na suncu, otići u hlad – simbolizira odagnavanje tuge. Međutim, ako neko sanja hladnoću u ljetnoj sezoni – onda to upućuje na korist i opskrbu. Neki kažu […]

Hladovina

Hlad i hladovina u snu simbolizira pravednog vladara, pobožnog i karakternog učenjaka i suprugu. Ovaj san simbolizira rahatluk, komoditet, korist i ugled, ako se sanja ljeti; a brigu, štetu i novotarije, ako se sanja zimi. Ko sanja da odlazi u hlad kako bi se sklonio i zaštitio od vrućine i žege, spašen od brige i […]

Hljeb

Hljeb

Sanjanje kruha, somuna ili lepinje ima više značenja. Hljeb, uglavnom, asocira na znanje, islam, Kur’an, sunnet, život i imetak. Jedan somun ili lepinja označava 40 godina života, a koliko fali od tog hljeba – onda treba oduzeti od tih godina života. Sanjanje hljeba označava i rodnost godine, blagoslov, nafaku i rješavanje problema i nagomilanih nedaća. […]

Hodanje

Hodanje ili šetanje u snu simbolizira traženje nafake, dobro djelo, iščezavanje briga i pomoć protiv neprijatelja. Ko sanja da šeta ili korača sa jednom nogom, to upućuje da je prošlo pola njegovog životnog vijeka i da je pola kapitala potrošio. Hodanje poput životinja simbolizira prakticiranje djela koja prakticiraju neznalice i nevjernici. Ako ide uspravljen, to […]

Hodnik

Simbolizira poslugu kojoj je prepušteno vođenje svih poslova. Osvjetljenost i prostranost hodnika u snu upućuje na dobar, a zamračenost i tjeskoba na loš završetak poslova.

Homoseksualnost

Simbolizira, po jednima, pobjedu nad neprijateljem, a po drugima, osiromašenje snivača i njegovo bankrotstvo. Ako čovjek sanja da je imao homoseksualni odnos sa svojim slugom ili robom – povećat će mu se imetak i radost u onome što posjeduje, a ako je njegov sluga ili rob bio posebno aktivan u tom odnosu – taj sluga […]

Horoz

Horoz ili pijetao simbolizira čovjeka visokog značaja i glasa, ali i roba i osobu robovskog porijekla. Uz to, on može značiti, također, hatiba i učača Kur’ana, ali i čovjeka koji upućuje na dobro, ali ga ne izvršava. Ko sanja da je postao pijetao postat će muezin; ko sanja da mu je pijetao ušao u kuću […]

Hotel

Simbolizira putovanje, ovaj svijet, ženidbu (za neoženjenog), udaju (za neudatu), groblje, snivačevo tijelo, ime, spomen ili javni posao. Ako neko sanja da je ušao u nepoznat hotel, ako je bolestan – umrijet će, a ako je zdrav – otići će na put i izmjenjivati konake.