Slovo E

Ebu Bekr r.a.

Simbolizira veliki sreću, dijeljenje na Allahovom putu, iskrenost u govoru, ispravno mišljenje, savladavanje poteškoća, borbu na Allahovom putu, hadž, znanje i pobjedu nad neprijateljem. Ko sanja Ebu Bekra, r.a., i to kao da je živ – bit će obdaren samilošću i sažaljivošću prema Allahovim robovima, a ko sanja da sjedi sa njim – on slijedi […]

Eho

Simbolizira čovjeka koji se pretvara pokazujući u toku dana skrušenost i pobožnost, a noću čini grijehe, krade i uznemirava ljude.

Ekser

Simbolizira halifu, princa, osobu koju ljudi koriste kao posrednika u obavljanju nekih svojih poslova, ispravno rješenje, potrebne dokaze, imetak i snagu.

Evlija

Ko sanja da se preobrazio ili pretvorio u jednog od dobrih ljudi, odnosno evlija – to znači da ga zamjenjuje u njegovom načinu života, kodeksu ponašanja i u njegovom džematu, pa će ga zadesiti dunjalučke brige i problemi, srazmjerno stepenu dotičnog evlije, a zatim će poraziti svoje dušmane. Ako neko vidi nekog evliju, koji je […]

Ezan

Učenje ezana u snu upućuje na više značenja. On upućuje na hadž, ukoliko se sanja u vrijeme hadžskih mjeseci. Također, simbolizira krađu, visoko mjesto, poziciju i riječ koja će se respektirati, ženu za neoženjenog i autentične vijesti. Ako ne bude okrenut, dok se ezan uči, prema kibli ili se uči na nekom drugom jeziku, a […]