Patka

Simbolizira ugledne ljude koji su pobožni i čestiti i koji se čuvaju harama. Ko sanja da jede meso patke oženit će bogatu ženu; a ko sanja da patka s njim razgovara zadobit će čast i visok položaj od neke žene.

Pročitajte ostatak

Patlidžan

Simbolizira opskrbu sa malo truda – ako je u njegovoj sezoni sazrijevanja, a ako nije – onda simbolizira s mukom stečeni imetak ili nešto loše. Konzumiranje patlidžana upućuje na neke olakšice koje će ubrzo nastati.

Pročitajte ostatak

Pauk

Simbolizira prokletu ženu i sihirbašicu. Ko sanja pauka to upućuje na ženu koja napušta muževu postelju i na perfidnog i prikrivenog čovjeka. Paukova mreža simbolizira ženidbu sa ženom bez vjere.

Pročitajte ostatak

Paun

Simbolizira bogatu i lijepu ženu, plemenitog vladara, ljepotu, narcisoidnost, prenošenje tuđih riječi, laž i zavaravanje. Ko sanja da jede paunovo meso žena će mu umrijeti, a on će naslijediti njenu imovinu. Ako sanja da je uzeo paunovo perje, zadobit će kapital od žene ili će ona biti uzrok da on zadobije neki kapital.

Pročitajte ostatak

Pčela

Simbolizira dobijanje imetka, nekog vođstva, ljude koji predano i neumorno rade da bi obezbijedili sredstva za život; učenjake, pravnike, ljude od pera i vojsku. Ko sanja da je dobio pčele, ili da ih uzgaja ili da je od njih dobio meda – zadobit će kapital bez ikakve muke i poteškoće, a ko u snu ubije pčelu – savladat će neprijatelja, … Pročitajte ostatak

Peć

Simbolizira kuću u kojoj se stanuje, neku kućnu vrijednost, ženu, trudnu ženu, oca, majku ili lahkoću nakon tegobe. Ako neko sanja da pravi peć, zadobit će neko dobro. Ako se vatra u peći razgorila, to simbolizira snivačevu djecu; a ako vidi u snu da u peći ima vatre, to može upućivati da će riješiti neke probleme.

Pročitajte ostatak

Pečenje

Simbolizira radosnu vijest u životu. Ako je meso nepečeno, onda simbolizira brigu. Debelo janjeće pečeno ili prženo meso – mnoštvo imetka, a mršavo pečeno meso – malobrojnost imetka i opskrbu koja je stečena na mučan i težak način. Pečeno goveđe meso – sigurnost od straha, a ako ima ženu trudnu – rodit će muško dijete. Pečeno tele – opskrba; pečeno … Pročitajte ostatak

Pećina

Simbolizira neku vrstu utočišta, skrivanje nekih stvari za onoga ko ih želi utajiti, oslobađanje od tegoba, dug životni vijek i obilno dobro. Ako snivač bude bolestan ili u zatvoru, a bude sanjao pećinu – ozdravit će, ili će biti pušten iz zatvora.

Pročitajte ostatak

Pehar

Simbolizira ženu ili slugu. Ko sanja da je napunio pehar ili staklenu posudu – žena mu je zatrudnila; ako se pehar razbije – žena će umrijeti; ako se pehar razbio, a voda ostala – dijete će, nakon poroda, ostati živo, a žena će umrijeti; a ako voda istekne, a pehar ostane – žena će ostati živa, a dijete će umrijeti.… Pročitajte ostatak

Pekar

Simbolizira pravednog i osjećajnog vladara, dijete, ljubav i sigurnost od straha. Katkad simbolizira i osobu koja svoju opskrbu zarađuje riječima i svađom, jer svaki proizvod koji dotiče vatra simbolizira riječi i sporenje. Ko sanja da je pekar postići će udobnost, obilje i bogatstvo; ko sanja da je od pekara kupio hljeb živjet će prijatnim i radosnim životom i imati obilnu … Pročitajte ostatak

Pekara

Simbolizira radost, sreću, tržnicu, ali i samog snivača. Ako neko sanja da gradi pekaru, dobit će neku upravu ili vlast, ako je toga dostojan, a ako nije zaokupirat će ljude nečim izuzetnim i vrijednim. Ako neko sanja poznatu pekaru, ona upućuje na izvor njegovih prihoda.

Pročitajte ostatak

Penis

Penis u snu simbolizira imetak, ugled, dijete ili životni vijek. San da čovjek ima dva spolna organa upućuje na dobijanje, pored jednog, i drugog djeteta; san neprirodno velikog organa upućuje na brigu; otkinutost istog organa na smrt ili smrt njegovog djeteta, promjene na njemu – promjene kod djece i potomstva; slabost tog organa bolest njegovog djeteta ili skori pad njegovog … Pročitajte ostatak

Pepeo

Simbolizira haram-imetak ili imetak koji je došao od strane vladara, ili neistinit govor, ili znanje od kojeg nema nikakve koristi, ili tugu i zabludu. Ko sanja da je postao pepeo, ili da ga nosi, ili sakuplja – on se služi znanjem koje uopće ne koristi, ili govori nešto lažno i štetno.

Pročitajte ostatak