Pacov

Simbolizira lopova, grijeh, uznemiravanje, poniženje, odvratnost i mržnju. Ko sanja da je uzeo pacova ili štakora ili da je pacov ušao kod njega – odselit će iz svoga boravišta ili zemlje; ko vidi pacova u svojoj kući ili kući nekoga drugoga – neka se ta kuća pričuva od lopova; a ko sanja da jede meso od pacova – ogovara nekog … Pročitajte ostatak

Pad ili padanje

Simbolizira promjenu stanja iz boljeg u gore, promjenu bolje žene lošijom, boljeg zanimanja lošijim, boljeg mjesta lošijim i boljeg pravca ili mezheba lošijim. Ako neko sanja da je pao s kuće i polomio ruku, nogu ili neki drugi organ – zadesit će ga neki belaj na tijelu ili imovini, ili će imati izvjesnih problema sa prijateljima; ako sanja da je … Pročitajte ostatak

Palma

Simbolizira učena čovjeka, dijete, ženu, kuću, zemlju, imetak ili dug životni vijek. Za osobu dostojnu i sposobnu vladati, posjedovanje mnogo palmi simbolizira vlast; za trgovca trgovinu; a za običnog radnika izvor prihoda. Ako neko sanja da u nekom mjestu vjetar čupa palme, u tom mjestu će zavladati zarazne bolesti. Jedna palma simbolizira časnu, dobru i poštenu ženu; a suha palma … Pročitajte ostatak

Pancir

Simbolizira zaštitu od neprijatelja, sigurnost od straha, imetak i vlast. Oblačenje pancira simbolizira brata pomagača ili brižljivog sina. Ako trgovac ili biznismen sanja da oblači pancir, imat će dobre prihode od trgovine i biznisa.

Pročitajte ostatak

Pantalone

Pantalone ili hlače u snu simboliziraju ženu, njenu ispravnost i ispravnost kućne čeljadi. Ko sanja da ima nove pantalone oženit će djevicu. Oblačenje pantalona – negriješenje; mokrenje u pantalone – žena će zatrudnjeti; vršenje nužde u pantalone – ljutnja zbog trudnoće žene. A ko sanja da su mu se pantalone odvezale – žena mu se pokazuje drugima.

Pročitajte ostatak

Papir

Simbolizira čovjeka u izvjesnim problemima, brigama i teškoćama. Ko sanja papir u ruci – bit će mu ispunjena potreba; ko sanja da piše po papiru – poricat će ono što mu drugi ljudi pružaju i čine ili će na njihovim postupcima biti nezahvalan; a ko sanja da mu je imam dao neki papir – pitat će imama i na to … Pročitajte ostatak

Paraliza

Ko sanja da su mu paralizirane obje ruke, to upućuje da je počinio veliki grijeh. Ako mu je paralizirana desna ruka, nepravdu je učinio slabašnom; ako mu je paralizirana lijeva ruka, umro mu je brat ili sestra; ako mu se sasušio palac, otac će mu se razboljeti ili imati neku nesreću; ako mu je paraliziran kažiprst, razboljet će mu se … Pročitajte ostatak

Parfem

Simbolizira imetak, komoditet, hadž i dobijanje muškog djeteta. Ko sanja da se namirisao parfemom – zadobit će lijep ugled kod ljudi; a ko sanja da se namirisao s njim u imamovoj kući, odnosno kući nekog predvodnika – bit će optužen za obmanu i izdaju.

Pročitajte ostatak

Pas

Pas u snu simbolizira glupog čovjeka. Lajanje psa – čovjek koji prelazi sve granice, koji nema stida i koji širi lažne vijesti. Ujed psa – ako se druži sa osobom koja slijedi novotarije, dovest će ga u zabludu; ako ima neprijatelja – izgubit će od njega; ako ima čuvara – iznevjerit će ga; ako to sanja u vrijeme gladi – … Pročitajte ostatak

Pastir

Simbolizira upravitelja, učitelja i odgajatelja djece ili onoga koji savjesno izvršava vladareva ili sudijina naređenja. Ko sanja da je pastir i da čuva stado, ali ne zna mjesto napasanja on uči Kur’an, ali ne razumije najbolje njegove poruke; a ko sanja da čuva svinje on se druži sa nevjernicima i inovatorima.

Pročitajte ostatak