Dućan

Dućan ili radnja simbolizira svako mjesto na kojem osoba stječe ovosvjetsko ili onosvjetsko dobro, poput vrta, njive, voćke, bračnog druga, roditelja, knjige i dr. Ako neko sanja da se njegova radnja srušila: ako ima bolesnog roditelja ili ženu – umrijet će mu; a ako nema nikog bolesnog, a sanja srušenu radnju – imat će poteškoća u stjecanju imetka. Ako sanja … Pročitajte ostatak

Dud

Simbolizira dobru vjeru, ispravno uvjerenje, zdravo tijelo i obilnu i korisnu zaradu za onoga ko sanja da ga jede. Crni dudovi – zlatnici, a bijeli – srebrenjaci. Stablo duda simbolizira osobu koja ima imetak i djecu.

Pročitajte ostatak

Duga

Simbolizira sigurnost od straha, ako je zelene boje – sigurnost od oskudice i nepravde vlasti, ako je žute – bolest, a ako je crvene – prolijevanje krvi. Ako čovjek sanja dugu – oženit će se; ako je sanja sa svoje desne strane – desit će mu se neko dobro, a ako sa lijeve strane – zadesit će ga nešto loše.… Pročitajte ostatak

Dugme

Sanjati dugme simbolizira imetak, nafaku, neporočnost, valjan ugovor, ali i čovjeka i ženu. Ko sanja zakopčano dugme to može simbolizirati sastavljanje nečega što je bilo rastavljeno, a ukoliko je čovjek neoženjen ili žena neudata – doći će do braka.

Pročitajte ostatak

Dukati

Dukati simboliziraju klevetu i ružne riječi. Ko sanja da rastapa dukate – sukobit će se s nekim oko materijalnih dobara i bit će odgovaran, a ko sanja da ga udaraju dukatima – bit će u potrazi za materijalnim dobrima.

Pročitajte ostatak

Dunja

Simbolizira veličanstveno putovanje, čuvanje tajni, lijepu ženu, pametnog čovjeka kome pamet ne koristi i bolest. Ako je sanja bolesna osoba – bit će izliječena; ako je sanja zdrava osoba – bit će upućena, a ako je sanja osoba vezana za biznis – profitirat će.

Pročitajte ostatak

Dunjaluk

Simbolizira ženu, imetak, djecu, igru i zabavu. Kada neko sanja da je napustio dunjaluk – to upućuje na razvod sa suprugom. Ko sanja da je čitav svijet propao i nestao, a samo on na njemu ostao – bit će zaveden ili će oslijepiti, a ko sanja da mu je dunjaluk potčinjen, pa što god poželi to i dobije – to … Pročitajte ostatak

Dvoboj

Simbolizira snagu, sukob i neprijateljstvo sa nekom osobom, a dvoboj sa oružjem može simbolizirati i borce. Ovaj san može upućivati i na ženidbu sa ženom s kojom će konstantno biti u svađi i sukobu.

Pročitajte ostatak

Dvorac

Simbolizira čast, ugled i vraćanje duga – ako ga sanja čestit čovjek, a zatvor, tjeskobu i umanjivanje kapitala – ako ga sanja griješnik. Ovaj san može označavati i pobožnog čovjeka. Ako neko sanja da je ušao u dvorac, otići će kod nekog vladara, vjeru mu je dobra i postići će veliko dobro. Ko sanja da je dvorac njegov i da … Pročitajte ostatak