Djevica

Simbolizira teškoću u postizanju nekog položaja, zemlju koja prima i daje dobro, novi stan ili kuću čija je izgradnja upravo završena ili plodove koji još nisu ubrani. Ko sanja da je oženio djevicu – zadobit će neko imanje ili nekretninu, ili će uraditi neki posao koji će mu donijeti dobru zaradu i dobit.

Pročitajte ostatak

Dobročinstvo

Dobro ili dobročinstvo u snu simbolizira pokajanje, održavanje rodbinskih veza ili pomaganje siromaha. Ko sanja da čini dobro i da je dobročinitelj – bit će spašen; ko sanja da moli Uzvišenog Allaha učeći dove – bit će spašen od džehennemske vatre. Ko sanja svoje sugrađane da pomažu siromahe, rade dobra djela, Allaha zikr čine, a budu zbog nečega zabrinuti – … Pročitajte ostatak

Dojenje

Dojenje u snu simbolizira potrebu, siroče i štetu. Ako žena sanja da doji neko dijete ili čovjeka, zatvorit će joj se kapije ovosvjetskih dobara ili će dospjeti zatvora; ako trudnica sanja da doji, bit će zdrava dok je u trudnoći; a ako bolesnik sanja da je dojio, ozdravit će visit GetGreenDelivery.

Pročitajte ostatak

Dojke

Dojke ili sise u snu simboliziraju suprugu ili kćerku, zavisno od toga kako ih sanja. Ako ih sanja lijepim, onda se nešto lijepo odnosi na njegovu suprugu ili kćerku, i obrnuto. San žene obješene za njene sise upućuje na njenu bludnu radnju iz koje će se roditi vanbračno dijete. San muškarca da su mu sise nadojene mlijekom upućuje na: ako … Pročitajte ostatak

Doktor

Doktor ili ljekar simbolizira učenu osobu, kao što je šerijatski pravnik, sudija, vaiz i sl., čiji su savjeti lijek i protuotrov raznim bolestima. Ko sanja da ga ljekar liječi – ojačat će mu fizička konstrukcija; ako umre ljekar – umrijet će mu majka; ako ljekar uđe bolesniku – ozdravit će; a ako uđe zdravoj osobi – razboljet će se. Ako … Pročitajte ostatak

Dolina

Simbolizira teško putovanje, dobra djela i približavanje Uzvišenom Allahu. Ko sanja dolinu bez plodova i zelenila – to upućuje na hadž; ko sanja da izlazi iz doline – ispunit e neku svoju potrebu. Ko sanja da je pao u dolini, ali da se nije povrijedio, niti ga je zaboljelo ništa prilikom pada – zadobit će neku korist ili poklon od … Pročitajte ostatak

Dova

Simbolizira ibadet, namaz, dijete ili ispunjenje potreba. Ako neko sanja da uči neku poznatu dovu, on klanja farz-namaze; ako neko sanja da uči dovu u kojoj se ne spominje Allahovo dž.š. ime, on klanja samo radi toga da bi ga drugi vidjeli; ako neko sanja da uči dovu samo za sebe, dobit će sina; a ako neko sanja da uči … Pročitajte ostatak

Dovratnik

Simbolizira vlasnika i izdržavaoca. Ko sanja da je dovratnik njegovih vrata iščupan ili nestao – to znači da je vlasnik te kuće smijenjen ili preselio, a ako se sanja da je dovratnik nevidljiv oku – to simbolizira smrt vlasnika te kuće.

Pročitajte ostatak

Dozivanje

Ko sanja da ga neko doziva – bit će u društvu mizernog i prezrenog svijeta; ko sanja da ga dozivaju s druge strane doline – steći će veliku vlast; a ko sanja da ga dozivaju s nekog udaljenog mjesta – bit će nepokoran Uzvišenom Allahu.

Pročitajte ostatak

Drhtanje

Simbolizira poteškoće u poslovima osobe na koje se dotični organ koji drhti odnosi. Tako će osoba koja sanja da mu drhti glava postići ugled ili srdžbu vladara. Drhtanje desne ruke – poteškoće u svom izdržavanju; drhtanje stegna – poteškoće od strane rodbine, a drhtanje nogu – poteškoće sa imetkom.

Pročitajte ostatak

Drveće

Drveće u snu simbolizira žene. Građevinsko drvo – licemjerje; nepoznato drveće – teškoće i problemi; drveće koje se uzgaja samo radi mirisa – dobre i učene ljude; drveće koje se koristi isključivo za ishranu, poput hurmi i oraha – osobe od kojih se ništa ne može dobiti bez truda i napora; drveće sa koga opada lišće – siromaštvo i žalost; … Pročitajte ostatak