Hromost

Simbolizira putovanje, dug životni vijek, poboljšanje vjere i povećanje znanja. Ko sanja da je hrom zadobit će znanje i utemeljenje u svojoj vjeri.

Pročitajte ostatak

Hrvanje

Simbolizira svađu, prepirku ili spor. Ko sanja da se neki čovjek sa njim bori ili hrve – to upućuje na propadanje njegovog imetka. Inače, gubitnik u snu u borbi ili hrvanju je pobjednik na javi, i obrnuto. Ako neko sanja da se džini sa njim bore – to upućuje na njegovo korišćenje kamate, upotrebljavanje sihira i nestanak imetka.

Pročitajte ostatak

Hurme

Simboliziraju učenje Kur’ana, slast imana, kišu i halal-opskrbu. Gledanje hurmi u snu ukazuje na kišu; jedenje kvalitetnih hurmi – uskoro će čuti dobre i korisne riječi; rasprsnuće hurme i vađenje košpice iz nje – rađanje djeteta; prosipanje hurmi – namjera odlaska na put; ubiranje hurmi sa palem u vrijeme kada su one zrele – ženidba sa bogatom i čestitom ženom; … Pročitajte ostatak