Škorpion

Simbolizira brigu i spletke. Progutati škorpiona – otkriti tajnu neprijatelju; škorpion u postelji – pokvarena žena; imati u utrobi više škorpiona – neprijatelji među njegovom bližom rodbinom. Ako škorpion gori u vatri, to označava smrt njegovog neprijatelja.

Pročitajte ostatak

Škripanje

Simbolizira otkrivanje i širenje tajne. Škripanje vrata u snu simbolizira zlo koje nastaje od čuvara ili između supružnika, a škripanje pera po papiru simbolizira učene ljude i njihovu poziciju i respekt među ljudima.

Pročitajte ostatak

Škrtost

Simbolizira bolest za koju na javi nema lijeka, licemjerstvo i djela koja približavaju džehennemskoj vatri, siromaštvo i nešto što je pokuđeno i nepoželjno. Ko sanja da škrtari – bit će kritiziran i prekoren, i obratno: ko sanja da ga neko kritizira i prekorava to znači da će on škrtariti.

Pročitajte ostatak

Šljem

Simbolizira sigurnost od neprijatelja, sigurnost od glavobolje, bogatstvo i ženu. Skupocjena kaciga ili šljem – bogata i lijepa žena; a jeftina – ružna žena. Ko sanja da na glavi ima željeznu kacigu ili šljem – postat će izuzetno utjecajan, ugledan i siguran od bankrotstva.

Pročitajte ostatak

Šljive

Simboliziraju brata, dostojanstvenog prijatelja; obveseljavaju zbog povratka dobra koje je prošlo i upozoravaju na povratak negativnog što je učinjeno. Ako se sanjaju van sezone, simboliziraju jaku bolest. Kisele šljive – strah; jedenje slatkih šljiva – ostvarenje onoga o čemu čovjek sanja; stablo šljive – hrabar i darežljiv čovjek, stabilan kod iskušenja, onaj koji sakupi imetak u mladosti, ali je očekivati … Pročitajte ostatak

Štala

Simbolizira ugled, jer štalu može imati onaj ko ima imetka i stoke, a može simbolizirati i ženu. Ko sanja da ima štalu u kojoj drži dvije životinje – njegova žena ili druga ženska osoba koja stanuje u njegovoj kući kontaktira sa dvojicom muškaraca.

Pročitajte ostatak

Štap

Simbolizira poštenog, vrijednog, jakog, korisnog i pouzdanog čovjeka, osobu koja uživa ugled i imunitet, srazmjerno jačini i kvalitetu štapa koji se sanja. Lomljenje štapa – opaka bolest; a ako je bio na vlasti – izgubit će je; a ako je u kakvom biznisu – bankrotirat će; promjena štapa – smrt; udaranjem štapom po stijeni iz koje potekne voda, ako je … Pročitajte ostatak

Štit

Simbolizira odgojenog i plemenitog čovjeka koji svoju braću pomaže i štiti; dijete koje štiti roditelje i zakletvu kojom se neko zaklinje. Bijeli štit simbolizira čovjeka koji se ističe vjerom i otmjenošću; zeleni – onoga koji se čuva harama; crveni – osobu koja se odala igri i uživanju; crni – osobu koja posjeduje bogatstvo i gospodstvo, a štit obojen raznim bojama … Pročitajte ostatak