Igla (velika)

Simbolizira ženu, pa ako čovjek sanja da ima u ruci veliku iglu, a žena mu bude trudna, rodit će mu kćerku; a ako mu žena nije trudna, onda će on negdje putovati.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.