Kliknite na slovo: A - B - C - Č - Ć - D - - Đ - E - F - G - H - I - J - K - L - LJ - M - N - NJ - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

Obuća

Simbolizira putovanje morem, a obuvanje obuće sa oružjem – zaštitu. Obuća u zimskom periodu simbolizira dobro, a u ljetnom brigu. Obuvanje nove obuće – izbavljenje od neprilika i čuvanje imetka, a ako nema oružja – brigu i tjeskobu; tijesna obuća – dug i zatvor, a komotna obuća – briga u vezi imetka; jednostavna obuća – ženidba sa djevicom; izderana obuća ispod stopala – ženidba sa raspušćenicom; gubljenje obuće – razvod sa ženom; prodavanje obuće – smrt žene; obuvanje potkovane obuće – briga zbog žene; a ko sanja da mu je na obuću navalio vuk ili lisica – neki griješnik ga vara sa njegovom ženom.