Kliknite na slovo: A - B - C - Č - Ć - D - - Đ - E - F - G - H - I - J - K - L - LJ - M - N - NJ - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

Crkva

Simbolizira znanje, zuhd, pokornost i plakanje, ali i groblje, javnu kuću, kuću nevjernika, inovatora u vjeri, kuću u kojoj se svira, pjeva, nariče i plače, kuću onoga ko je neposlušan Gospodaru svjetova, Džehennem ili zatvor. Po jednima, ko uđe u crkvu, a bude neoženjen – oženit će se, zadobit će dijete i vratit će se na Pravi put nakon zablude. A po drugima, ko sanja da se nalazi u crkvi, spominjući pri tom Uzvišenog Allaha ili klanjajući okrenut prema Kibli, otići će na groblje ili klanjati dženazu, a ako je plakao i njegovo plakanje bilo popraćeno naricanjem – bit će zatvoren.

Ako neko sanja da se umrla osoba nalazi u crkvi – to upućuje da je ta umrla osoba u Džehennemu; ako neko sanja da se nalazi u crkvi sa kršćanima i da se zajedno sa njima moli Bogu i čini sve što i oni čine – on se druži sa ljudima koji ne vjeruju, inovatorima u vjeri, ljudima koji čine nemoral, konzumiraju alkohol i čine velike grijehe, posebno ako se u snu klanjao križu. Ako to, pak, sanja žena – prisustvovat će svadbi na kojoj će se pjevati i svirati.