Žaba

Simbolizira pobožnog čovjeka koji se trudi biti pokoran Uzvišenom Allahu. Žaba može još označavati čuvare vladarevih vrata i siromašne i pobožne koji čine tespih. Neki tvrde da sanjanje žaba ukazuje na perfidne osobe koje poturaju sihire. Ko sanja da se nalazi među žabama, poboljšat će mu se odnosi sa rodbinom i komšijama. Ko sanja da jede njeno meso, zadobit će … Pročitajte ostatak

Žalost

Simbolizira radost, brigu o porodici, problem koji se mora rješavati, izostanak dobiti ili zastoj u kretanju.

Pročitajte ostatak

Ždral

Simbolizira siromašnu, slabu i nemoćnu osobu i čovjeka koji voli druženje i zajedništvo. Ako neko sanja ždrala, otići će na dalek put; a ako je na putu – vratit će se zdrav svojoj porodici. Ako sanja da ždralovi lete oko nekog mjesta, te godine će biti velike padavine i nepodnošljiva hladnoća. Ako neko sanja da je dobio ždrala, dobit će … Pročitajte ostatak

Žeđ

Simbolizira neku neispravnost i nedosljednost u pitanju vjere, a može simbolizirati i potrebu za sklapanjem braka. Ko sanja da je žedan i želi se napiti vode iz rijeke, ali se ne napije, to znači da će se riješiti neke žalosti. Ko se želi napiti, ali ne mogne, neće udovoljiti nekoj svojoj potrebi. Ko sanja da se napio hladne vode, dobit … Pročitajte ostatak

Želudac

Simbolizira život, opskrbu i sredstva za izdržavanje. Jak i zdrav želudac i napredak i dug život, slab i bolešljiv želudac – loše stanje i kratak život, a pražnjenje želuca – zdravlje i blagostanje.

Pročitajte ostatak

Žena

Simbolizira dunjaluk i dunjalučko uživanje, godinu, njivu, baštu, prijevozno sredstvo ili stablo koje daje plodove. Ko sanja da ga je posjetila neka žena, ili da ima ženu, ili da joj se osmjehuje, ili da je okrenuta prema njemu – da bi se taj san protumačio treba uzeti u obzir snivačevo stanje: ako boluje od neke stomačne bolesti ili ako je … Pročitajte ostatak

Ženidba

Simbolizira Allahovu zaštitu, zarobljeništvo, dug, brigu i tugu. Ko sanja da se oženio, zadobit će vlast srazmjerno ljepoti, porijeklu, kvalitetima i imenu žene koju je vjenčao. Ako bude sanjao da je oženio nepoznatu ženu, koju ranije uopće nije poznavao, niti joj znao imena ni porijeklo, ubrzo će napustiti ovaj svijet.

Pročitajte ostatak

Žetva

Simbolizira olakšavanje teškoća, brzu opskrbu, skupljanje vojske i njen odlazak u borbu. Ako se sanja žetva u području koje je zahvaćeno ratnim dejstvima, izginut će onoliko ljudi koliko je u snu požnjeveno. Ako se sanja žetva u glavnoj džamiji, između radnji i prodavnica, Allah će dati neko iskušenje. Ako je to u čaršiji, uvećat će se zarada i dobit. Ako … Pročitajte ostatak

Židov

Simbolizira oponenta, sihirbaza, obmanjivača i prevaranta. Neki tumače da on označava neprijatelja u liku prijatelja. Ako snivač koji sanja Židova bude fakih ili učenjak, on će skrivati svjedočenje i znanje, kao što su i oni iskrivili i sakrili Istinu.

Pročitajte ostatak

Žile

Ko sanja da ga bole žile njegovog organizma, to simbolizira brigu i tugu koju će doživjeti. Ako se prekinula neka žila u organizmu, to upućuje na poremećaj stvari u njegovom životu. A ako to sanja bolesnik, to označava skori prestanak njegovog životnog vijeka.

Pročitajte ostatak

Žirafa

Simbolizira nešto od čega nema dobra, neku krizu u imetku ili zaustavljanje na čudnim vijestima. Uz to, sanjanje ove životinje upućuje na lijepu ženu ili ženu koja je stabilna u braku sa svojim mužem.

Pročitajte ostatak

Živa

Simbolizira ono što nije upotpunjeno, kršenje obećanja, izdaju, licemjerstvo i slijeđenje niskih želja. Konzumiranje žive u snu nema lijepo značenje. Ako neko sanja da u ruci drži neku količinu žive, to upućuje da je on kolebljiv u svom vjerovanju, da slijedi niske želje i da je nepovjerljiv.

Pročitajte ostatak