Zikr

Zikr ili zikrullah (spominjanje Allaha) simbolizira pobjedu. Ko sanja da puno Allaha zikr čini, pobijedit će neprijatelja; ko sanja da izgovara Subhanallah, riješit će se briga odakle se i ne nada. Ako sanja da je zaboravio proučiti Subhanallah, zauzet će ga brige ili će dopasti zatvora. Ko sanja da izgovara El-Hamdu lillah, dobit će snagu i povećat će mu se … Pročitajte ostatak

Zlato

Simbolizira neku brigu ili nešto što je nepoželjno, kao što je bolest i gubljenje kapitala. Ko sanja da je na ruku stavio narukvicu od zlata, dobit će neko nasljedstvo. Ko sanja da je dobio zlatnu polugu, izgubit će imetak, zapast će u brigu ili će ga vlast kazniti, srazmjerno količini zlata koju sanja. Ko sanja da topi zlato, imat će … Pročitajte ostatak

Zmaj

Simbolizira nepravednog vladara ili razbuktalu vatru. San da je neko postao zmaj – zadobit će vlast; konzumiranje mesa zmaja – dobit će imetak od vladara. Zmaj sa više glava – neprijateljska zloba. Ako je osoba bolesna, onda topredstavlja smrt.

Pročitajte ostatak

Zmija

Simbolizira neprijatelje, nevjernike, novatore u vjeri, bludnike i ženu. Ulazak zmije u kuću – neprijatelj će mu napraviti spletku; ulazak zmije u kuću i izlazak iz nje ne nanoseći zlo – neprijatelji u njegovoj porodici ili bližoj rodbini. Ubijanje zmije na svojoj postelji – smrt njegove žene. Udaranje zmije ili borba s njom – borba sa neprijateljem. Prijatan razgovor sa … Pročitajte ostatak

Znoj

Simbolizira ovosvjetski gubitak, za bolesnog ozdravljenje, ako ga očekuje, a ako ne, onda simbolizira smrt. Oblivenost znojem označava udovoljenje nekoj potrebi onoga koji sanja.

Pročitajte ostatak

Zubi

Uglavnom, upućuju na završetak životnog vijeka. Pored toga, zubi u snu simboliziraju porodicu: gornji zubi – muške članove; donji – ženske članove; očnjaci – domaćina; desni sjekutić – oca; lijevi – amidžu; sjekutići do očnjaka – amidžiće; kutnjaci – dajdže i tetke; umnjaci – djedove i malu djecu; donji desni sjekutići – majku; lijevi – amidžinicu; donji sjekutići do očnjaka … Pročitajte ostatak

Zvijezde

Simboliziraju najčasnije, najuglednije, najznanije i najbogatije ljude. Velike zvijezde simboliziraju velike ljude, male zvijezde djecu, a zvijezde koje služe za orijentaciju – ashabe Allahovog Poslanika s.a.v.s. Ako neko sanja da se pretvorio u zvijezdu, postići će veliki ugled i visok položaj. Ako neko sanja da ima zvijezde u krilu, da ih vidi na nebu ili da ih pokreće u vazduhu … Pročitajte ostatak

Zvono

Simbolizira derogirane knjige i vjere, pređašnje narode, sporove i neprijateljstva, putovanje i sretan povratak onih koji se očekuju. Kršćansko zvono simbolizira učenjaka koji se slijedi u bitnim stvarima, a može simbolizirati i ljude sklone dijalogu i dogovoru. Ako se zvono nalazi na nekoj životinji – onda to simbolizira osobu od koje se može očekivati dobro.

Pročitajte ostatak