Uho

Simbolizira dijete, ženu, kapital i položaj ili, kako neki tvrde, znanje, pamet, vjeru, vlast i porodicu. Ko sanja da je ostao bez jednog uha – on će uskoro umrijeti ili njegova kćerka ili će se rastaviti od žene. Ako sanja da ima pola uha, žena će mu preseliti na Ahiret visit https://fluxxlab.com/, a on će dovesti drugu. Ko sanja … Pročitajte ostatak

Ujed

Simbolizira imetak u kojem se uživa. Ko sanja da je ugrizao ili uštipnuo nekog čovjeka – osoba koja je ugrizla ili uštipnula će uživati u imetku onoga koga je ugrizla ili uštipnula. Ako ga je uštipnuo ili ugrizao za stegno, uživa u imetku njegove porodice. Ako ga je uštipnuo ili ugrizao za ruku, uživa u imetku njegove braće. Ujed zmije … Pročitajte ostatak

Uklanjanje dlaka (s tijela)

Ko sanja da je obrijao dlake sa stidnih mjesta, koje po propisima treba otkloniti – to simbolizira utjehu; a ako ih nije uspio obrijati ili otkloniti to označava žalost i povećanje dugova.

Pročitajte ostatak

Ukopavanje (umrlog)

Ko sanja da je umro i ukopan – otputovat će na dalek put na kojem će zadobiti kapital. Ako sanja da je ukopan u kabur, a nije umro, osoba koja ga je ukopala će ga rastužiti ili uhapsiti. Ako sanja da je kasnije u kaburu i umro, umrijet će u brizi. Ako sanja da je izišao iz groba nakon što … Pročitajte ostatak

Ukor

Simbolizira ljubav. Ko sanja da sam sebe kori, znači da radi neki posao za koji će se kajati i zbog kojeg će biti kritiziran. Ko sanja da nekoga kritizira i kori, to znači da je on isti takav i da i on sam zaslužuje ukor.

Pročitajte ostatak

Ukras

Simbolizira siromaštvo i poremećaj stanja. Ko sanja da mu se dunjaluk ukrasio i uljepšao – osiromašit će i propasti. Uljepšavanje i ukrašavanje područja u kojemu nije poznato i uobičajeno ukrašavanje, upućuje na dobro za sve ljude.

Pročitajte ostatak

Ulazak

Ulazak u Džennet simbolizira stvarni ulazak u njega. Za nevjernika – oslobođenje od nevjerstva, za neoženjenog – ženidbu, a za siromaha – dobijanje nekog kapitala. Ulazak u Džehennem – dobijanje groznice, osiromašenje, činjenje nekog teškog grijeha ili komuniciranje s grješnicima i nevjernicima. Ulazak u Džehennem, pa izlazak iz njega – opomenu snivaču da ostavi grijeh koji čini i da se … Pročitajte ostatak

Ulje

Simbolizira opskrbu, halal-imetak, svjetlo očiju, svjetlo srca i lijek za onoga koji se njime masira. Ko sanja da pije ulje, to ukazuje na sihir ili bolest. Ko, pak, sanja maslinovo ulje, to upućuje na znanje, berićet, uputu, svjetlo i halal-zaradu.

Pročitajte ostatak

Umotavanje

Simbolizira visok položaj do kojeg će se stići i angažiranost na traženju opskrbe. Ko sanja da je umotan i prekriven nekom odjećom ili nečim drugim, to upućuje na angažiranijem traženju opskrbe.

Pročitajte ostatak

Umrla osoba

Ko sanja umrlog, kao da je živ, njemu će se popraviti stanje i naići će na olakšice nakon teškoća. Ako sanja živog da je umro, zadesit će ga neka poteškoća. Ko sanja da su umrle osobe vesele – to je ljepota njegovog stanja kod Uzvišenog Allaha. Ako su tužni i okreću glavu od snivača, loše mu je stanje kod Plemenitog … Pročitajte ostatak

Uš (vaška)

Simbolizira brigu, zatvor, povećanje bolesti i porodicu. Uš na čistoj odjeći – povećanje vjere; ujed vaške – uvreda od nejakog neprijatelja; izlazak velike vaši iz tijela – kratak život: jedenje ušiju – ogovaranje; velike uši – patnja; a vađenje ušiju iz svoje odjeće – protiv njega će biti iznesena nečuvena laž.

Pročitajte ostatak

Usisivač

Simbolizira poslugu, odagnavanje brige i tuge i rješavanje duga. Ko sanja da usisava svoju kuću: ako ima bolesnu osobu – umrijet će; ako ima imetka – potrošit će ga. Ko sanja da usisava zemlju, sakuplja smeće i prašinu: ako ima poljoprivredno imanje – ubrat će solidne prihode sa njega; a ako nema – ubirat će porez.

Pročitajte ostatak

Usne

Simboliziraju početak i kraj nečega onoga koji sanja. Uz to, još predstavlja život, smrt, govor, stan, zatvor, kupatilo, ženu i opskrbu. Ako bolesnik sanja da mu je usna povećana i proljepšana, poboljšat će mu se zdravstveno stanje. Ako mu izlazi nešto iz usta, to ukazuje na opskrbu. Ako su mu usne obješene i na njih stavljena brava, onda to označava … Pročitajte ostatak

Uspinjanje

Simbolizira uzdizanje i putovanje. Ko sanja da se uspeo na brdo, to mu simbolizira put, ali i žalost. Ko sanja da se uspeo na nebo, tako da je dosegao zvijezde, postići će čast i vođstvo i postati neko ko će biti slijeđen od strane drugih.

Pročitajte ostatak

Uspjeh

Simbolizira nalaženje Pravoga puta koji vodi ka Sveznajućem, povećanje znanja i nalaženje halal-opskrbe. A, ako osoba nije oženjena ili udata, ovaj san označava uplovljavanje u bračnu luku.

Pročitajte ostatak