Ubiranje

Ubiranje poreza i sl. simbolizira prisilno prikupljanje zekata, poreza ili nekih drugih materijalnih obaveza prema društvu i zajednici. Ko sebe sanja u ulozi ubirača to će mu podići ugled u društvu.

Pročitajte ostatak

Ubistvo

Ko sanja da je sam sebe ubio – iskreno se pokajao; ko sanja da je ubio drugog čovjeka – počinio je veliki grijeh, a neki vele, spasio se briga. Ko sanja da ga je neko ubio, ali ne zna svog ubicu – zapostavlja šerijatske propise; a ako zna ko je njegov ubica – pobijedit će protivnike. Ko sanja da je … Pročitajte ostatak

Učač Kur’ana

Ukoliko se sanja učač Kur’ana kako obavlja neke zadatke, to simbolizira ugled, čast i dobar glas, dok viđenje učača Kur’ana na groblju i dženazama simbolizira licemjerne postupke, savjetovanje ljudi koji ne primaju savjet i naređivanje dobra i odvraćanje od zla.

Pročitajte ostatak

Učenje

Učenje Kur’ana, hadisa, mudrosti ili nekog zanata simbolizira bogatstvo nakon neimaštine, Uputu nakon zablude, brak za neoženjenog ili neudatu, i rađanje djeteta za onoga ko ga nema. Ko sanja da uči u snu razvrat, nevjerstvo ili način kako da krade – to upućuje na zabludu nakon Upute, siromaštvo nakon blagostanja i nevjerstvo nakon imana.

Pročitajte ostatak

Učitelj

Simbolizira pravednog vladara. Nepoznati učitelj djece simbolizira zapovjednika, sudiju ili šerijatskog pravnika, kao i svakog onog koji ima moć, čija riječ se sluša i respektira i ko ima mogućnost naredbe i zabrane.

Pročitajte ostatak

Udaja

Simbolizira brak, pod uvjetom da je vidjela muža za kojeg se udaje ili zna njegovo ime i porijeklo. Međutim, ukoliko sanja da se udaje za muža kojeg nije vidjela, kome ne zna ime i kojeg uopće i ne poznaje – to upućuje na njenu brzu smrt. Ako, pak, žena koja ima muža sanja da se udala za drugog čovjeka, to … Pročitajte ostatak

Udarac

Udar ili udarac u snu simbolizira lukava i perfidna čovjeka, ukoliko osoba mnogo i snažno udara. Ko u snu udari u nešto, pa ga to uznemiri, to simbolizira rastanak s djetetom ili gubitak dijela kapitala.

Pročitajte ostatak

Udaranje

Udaranje u snu simbolizira postizanje dobra za osobu koja je udarena od osobe koja ju je udarila. Udarac simbolizira savjet, neku promjenu ili dovu.

Ko sanja da udara vezanu osobu – on o toj osobi govori negativno i prenosi ružne priče u vezi s njom.

Pročitajte ostatak

Ugalj

Simbolizira opasnog čovjeka, haram-imetak ili kapital dobijen od strane vlasti. Ugalj koji se koristi kao gorivo i koji je upotrebljiv simbolizira prihod od nečega što je u bliskoj vezi sa ugljem. Beskorisni i neupotrebljivi ugalj simbolizira nešto lažno i beskorisno.

Pročitajte ostatak