Ćefini

Simboliziraju prekrivanje stidnih mjesta, ženidbu za neoženjenog i naginjanje ka bludu. Ko sanja da je zamotan u ćefine kao što se mrtvi zamotavaju – to ukazuje na njegovu smrt, a ako mu nisu prekrivene glava i noge – to ukazuje na neispravnost njegove vjere, a ko sanja da nije skroz obavijen u ćefine – to ukazuje da poziva na blud, … Pročitajte ostatak

Ćelavost

Ko sanja da mu je kosa počela opadati i da je oćelavio – može se desiti da izgubi imetak i ugled kod ljudi, a sanjanje ćelave žene simbolizira nerodnost godine ili neku sumnjivu radnju.

Pročitajte ostatak

Ćerpič (opeka)

Sanjati ćerpič (opeku od blata na suncu sušenu) simbolizuje halal-imetak, a ako se odnosi na dijete – trudnica će ga pobaciti ili će imati kratak životni vijek. Pribaviti komad ćerpiča u snu znači da će sanjač pribaviti neko bogatstvo.

Pročitajte ostatak

Ćilibar

Simbolizira imetak sumnjivog porijekla. Za onoga koji očekuje dijete simbolizira rađanje djeteta. On, također, simbolizira licemjernog prijatelja. Zrno ćilibara – prijatelj od kojeg nema pomoći, a mnogo ćilibara – haram imetak.

Pročitajte ostatak

Ćilim

Simbolizira blagostanje, ponos, visok položaj i snivačev dunjaluk. Prostiranje ćilima – dunjalučki prostor; njegova veličina – opskrba; njegovo gusto tkanje – dužina snivačevog života; prostiranje ćilima na nepoznatom mjestu ili kod nepoznatih ljudi – putovanje; prostiranje ćilima mešu poznatim ljudima ili poznatom mjestu – zajednička blagodat stanovništvu tog mjesta; mali ćilim – kratkoća životnog vijeka; smotavanje ćilima – prestanak blagodati … Pročitajte ostatak

Ćoravost

Ko sanja da je oćoravio smanjit će mu se pola imetka, ili pola vjere, ili će učiniti veliki grijeh, a pola životnog vijeka mu je prošlo – pa neka se pokaje Uzvišenom Allahu, a ako bude imao brata ili dijete – umrijet će mu ili će ga snaći neka briga ili teška bolest.

Pročitajte ostatak

Ćumur

Sanjati ćumur (drveni ugljen, karbun) simbolizuje opasnu osobu, haram imovinu ili kapital dobiven od strane vlasti. Ćumur koji se koristi kao gorivo i koji je upotrebljiv simbolizuje prihod od nečeg što je u bliskoj vezi sa ćumurom. Ako je beskoristan i neupotrebljiv onda simbolizuje nešto što je lažno i beskorisno. Gorenje ćumura u snu simbolizuje nekoga ko nepravedno pati ili … Pročitajte ostatak