Truba

Simbolizira dobar glas i rat radi zastrašivanja neprijatelja. Puhanje u Israfilovu a.s., trubu simbolizira uspjeh i spas. Ko sanja da je čuo zvuk trube, on poziva stvarnosti. Ko sanja zvuk trube, a bude bolestan – ozdravit će. Ako sanja da puše u trubu, zadesit će ga neki problem.

Pročitajte ostatak

Trudnoća

Trudnoća žene simbolizira povećanje imetka; trudnoća čovjeka povećanje dunjalučkih dobara. San žene da je rodila dječaka – rodit će djevojčicu. San čovjeka da mu je žena rodila djevojčicu – postići će neko dobro; a da mu je rodila dječaka – zapast će u tešku brigu.

Pročitajte ostatak

Tumor

Simbolizira imetak. Ko sanja neku vrstu tumora ili izrasline na svom tijelu, to upućuje na dobijanje nekog imetka.

Pročitajte ostatak

Tunel

Simbolizira obmanu i varku. Ko sanja da je ušao u tunel i uopće ne vidi nebo – opljačkat će ga lopovi i odnijeti mu robu. Ako bude na putu – bit će spriječen u nastavku putovanja; a ako sanja da se abdesti u tunelu – pobijedit će kradljivca koji mu je stvari pokrao i on će mu ih vratiti. Ako … Pročitajte ostatak

Turban

Simbolizira ugled čovjeka, njegovu snagu i zadobijanje položaja. Ko sanja da mu je turban spojen sa još jednim turbanom ili da stavlja na glavu turban – povećat će mu se ugled i vlast. Ko sanja da mu je turban spao – izgubiće vlast ili ugled; a ko sanja da noću stavlja turban na glavu – otići će na jedno blistavo … Pročitajte ostatak

Tuš

Simbolizira radost i čast. Ako neko sanja da mu je neko tušem uprljao odjeću – taj će ga optužiti, ali će se na kraju dokazati njegova nevinost, a može značiti da će snivač na javi uprljati svoju odjeću.

Pročitajte ostatak

Tvrđava

Simbolizira izbavljenje iz briga, osobu koja uživa imunitet i kojoj niko ništa ne može. Ako neko sanja da je ušao u tvrđavu – postići će sigurnost i u vjerskim i u dunjalučkim poslovima. Ako sanja da vidi u daljini tvrđavu, putovat će iz mjesta u mjesto i porast će mu ugled. Građenje tvrđave – čuvanje od harama; rušenje tvrđave – … Pročitajte ostatak