Saučešće

Simbolizira radosnu vijest, dobro, iskrenu ljubav, ljubazan govor ili štetu koja može osobu zadesiti. Ko sanja da je izrazio saučešće nekome koga je zadesila neka nesreća ili smrtni slučaj, steći će sigurnost; a ko sanja da se njemu izražava saučešće bit će obradovan.

Pročitajte ostatak

Savjet

Ako neko sanja savjet koji mu upućuje njegov neprijatelj, onda to simbolizira obmanu i varanje.

Pročitajte ostatak

Sedlo

Simbolizira lijepu, čednu i bogatu ženu, jahaću životinju ili prijevozno sredstvo, dobijanje uprave ili imetka. Ako neko sanja da ima sedlo, oženit će tri žene; ako sanja da jaše na sedlu, imat će uspjeha u poslovima, a ako mu se sedlo uništilo ili palo, imat će problema ili će se razvesti od žene.

Pročitajte ostatak

Sedžda

Ko sanja da čini sedždu to simbolizira vjeru u Uzvišenog Allaha, slijeđenje sunneta Allahovog Poslanika s.a.v.s. i druženje sa njim u Džennetu, pobjedu, pokajanje za učinjene grijehe, dobitak nekog imetka, dug životni vijek ili rješavanje neke opasne i mučne situacije. Ko sanja da nekome drugom sedždu čini, a ne Jedinome Allahu ili sanja da pada ničice, ali bez namjere da … Pročitajte ostatak

Sehur

Ustajanje u zoru radi objedovanja za vrijeme posta simbolizira pokajanje za griješnika, uputu za nevjernika i lahku opskrbu.

Pročitajte ostatak

Selam

Simbolizira radost, dobro i sigurnost. Ako je selam ili pozdrav učinjen sa prijateljem, onda to upućuje na dobro; a ako sanja da se pozdravlja i selami sa osobom neprijateljski raspoloženoj prema njemu, to upućuje na prestanak njihovog neprijateljstva, posebno ako se, uz pozdravljanje, još i rukuju ili zagrle. Ako, pak, neko sanja da ga selame meleki, Allah će mu dati … Pročitajte ostatak

Selo

Simbolizira tiraniju, nasilje, propast ili mravinjak. Uz to, selo, također, simbolizira kuću u kojoj se čini nasilje, sprovode novotarije, izaziva smutnja i napušta zajednica. Poznato selo simbolizira dotično selo, njegovo stanovništvo ili nešto po čemu je to selo karakteristično i prepoznatljivo. Ako neko sanja da je ušao u selo, zadesit će ga od strane vlasti neka neprijatnost. Ako sanja da … Pročitajte ostatak

Septička jama

Simbolizira trap, skladište za hranu, sakupljeni novac ili dug. Ako neko sanja da je ispraznio i očistio septičku jamu, to znači da će prodati robu koju posjeduje, a koja nema mušterije. Ako je ispraznio jamu tako što je napravio odvodni kanal iz nje ili je sanjao da se sama ispraznila, izgubit će imetak i osiromašit će; a ako je siromašan, … Pročitajte ostatak

Sihir

Simbolizira smutnju, varanje, razdvajanje muža i žene i nevjerovanje. Ko sanja da čini sihir ili da mu ga neko čini, bit će nepravedno rastavljen od supružnika, a ako sanja da taj sihir dolazi preko džina, onda će još teže posljedice imati.

Pročitajte ostatak

Sijede vlasi

Ko sanja sijedu kosu ili bradu to simbolizira počast, dug životni vijek, slabost i siromaštvo. Ko sanja bijele dlake u bradi, ali je nisu potpuno osvojile to upućuje na snagu i čast. Ko sanja da mu je kosa osijedila, a bude imao trudnu ženu – rodit će mu muško dijete. Ako žena bude sanjala da joj je kosa osijedila, muž … Pročitajte ostatak

Sirće

Simbolizira berićetli imetak, sigurnost od straha, maltretiranja i neprijatelja, čuvanje od harama, dug život, ibadet i minimiziranje besposlice i zabave. Ko sanja da jede sirće sa hljebom to upućuje na radosne trenutke; konzumiranje sirćeta za zatvorenika upućuje na njegovo skoro oslobađanje; a ko sanja da pije sirće, a nije zatvorenik posvađat će se sa svojim ukućanima.

Pročitajte ostatak

Siromah

Simbolizira neku vrstu ispita i provjere. Ko sanja da je nahranio nekog siromaha znači da će se riješiti briga i steći sigurnost; a ako nahrani siromašnog nemuslimana to označava da ojačava neprijatelja.

Pročitajte ostatak