Sabah

Sanjati sabah ili jutro simbolizira ispunjavanje obećanja. Ko sanja da se pojavilo jutro, a on bude bolestan, bolest će nestati – bilo smrću ili izliječenjem; ako sanja da je klanjao sabah-namaz sa ljudima – čekat će putovanje, otići će na hadž ili će dosegnuti do Dženneta, ako umre; a ako to sanja zatvorenik – bit će pušten na slobodu.… Pročitajte ostatak

Sabah-namaz

Ako neko sanja da klanja sabah-namaz, započet će neki posao koji je od koristi za njegov i život njegove porodice ili će mu se ispuniti skoro obećanje.… Pročitajte ostatak

Sablja

Simbolizira muško dijete, vlast, opskrbu i znanje. Ko sanja da je svojoj ženi ili ona njemu uručila isukanu sablju, a žena mu je trudna – rodit će mu se sin. Ako je uručio svojoj ženi sablju u koricama, dobit će kćerku. San da se opasao sa četiri sablje: od čelika, olova, bronze i drveta – rodit će mu se četiri … Pročitajte ostatak

Saće

Simboliziraju halal-nasljedstvo, halal-opskrbu ili lijek od bolesti. Ko sanja da se pred njim nalazi med u saću – on posjeduje veliko znanje i ljude vole da ga slušaju. Ako ljudima daje med u saću i time ih hrani, on uči Kur’an milozvučnim glasom. Jedenje meda u saću – simbolizira pogibiju u ratu i zadobijanje stepena šehida.… Pročitajte ostatak

Sadaka

Sadaka u snu upućuje na iskrenost, dobro, opskrbu, ozdravljenje i otklanjanje belaja. Ako učen čovjek sanja da dijeli sadaku, to označava njegovu angažiranost na prenošenju znanja drugima; ako to čini vladar, država će mu se proširiti; ako to čini trgovac, izvući će korist od trgovačkih transakcija; a ako sanja pripravnik, onda to upućuje na njegovo ovladavanje poslom za koji se … Pročitajte ostatak

Safir

Simbolizira radost, veselje i zabavu. Prsten sa safirom simbolizira dobru vjeru i ugled, a ugradnja safira na prsten označava rađanje djeteta ili ženidbu lijepe i karakterne žene.… Pročitajte ostatak

Samostan

Samostan ili manastir u snu ima identično značenje kao i kada se sanja crkva. Uz to, može označavati rješavanje briga, odagnavanje teškoća; a ako je snivač bolestan, može upućivati na njegovu smrt.… Pročitajte ostatak

Samostrijel

Simbolizira laž, potvoru i ogovaranje – kada se sanja u naseljenom mjestu; a plijen i halal-imetak – kada se sanja u nenaseljenom mjestu. Ko sanja da gađa golubicu, on potvara ženu; a ko sanja da strijelama gađa iz samostrijela, on govori riječi koje nisu na mjestu. Ako je strijela pogodila cilj, njegove riječi će biti prihvaćene; a ako je promašio … Pročitajte ostatak

Sandale

Simboliziraju ženu, dijete, jahalicu i put. Hodanje u sandalama – put i putovanje; otkinut kaiš na sandali – odustajanje od puta; raspadanje sandala protiv njegove volje – sprječavanje od puta. Dobijanje sandala, ali nehodanje u njima – ženidba; hodanje u sandalama i spadanje jedne s nogu – rastanak sa bratom ili ortakom; popravljanje sandale – popravljanje nedostataka svoje žene. Ako … Pročitajte ostatak

Sanduk

Simbolizira ženu, lijepu poslugu, tabut, snivačevu kuću, dućan ili mjesto gdje se čuva novac ili hrana. Za neoženjenog sanjanje sanduka može simbolizirati ženidbu; a za siromašnog obogaćenje.… Pročitajte ostatak

Sastanak

Simbolizira brak. Ko sanja da se sastao sa nekim koga voli – oženit će se. Također, i djevojka ako sanja da se sastala sa svojim voljenim – udat će se. Ko sanja da ga je obišla draga osoba obasut će ga radost i zadovoljstvo.… Pročitajte ostatak

Saučešće

Simbolizira radosnu vijest, dobro, iskrenu ljubav, ljubazan govor ili štetu koja može osobu zadesiti. Ko sanja da je izrazio saučešće nekome koga je zadesila neka nesreća ili smrtni slučaj, steći će sigurnost; a ko sanja da se njemu izražava saučešće bit će obradovan.… Pročitajte ostatak