Sabah

Sanjati sabah ili jutro simbolizira ispunjavanje obećanja. Ko sanja da se pojavilo jutro, a on bude bolestan, bolest će nestati – bilo smrću ili izliječenjem; ako sanja da je klanjao sabah-namaz sa ljudima – čekat će putovanje, otići će na hadž ili će dosegnuti do Dženneta, ako umre; a ako to sanja zatvorenik – bit će pušten na slobodu.

Pročitajte ostatak

Sabah-namaz

Ako neko sanja da klanja sabah-namaz, započet će neki posao koji je od koristi za njegov i život njegove porodice ili će mu se ispuniti skoro obećanje.

Pročitajte ostatak

Sablja

Simbolizira muško dijete, vlast, opskrbu i znanje. Ko sanja da je svojoj ženi ili ona njemu uručila isukanu sablju, a žena mu je trudna – rodit će mu se sin. Ako je uručio svojoj ženi sablju u koricama, dobit će kćerku. San da se opasao sa četiri sablje: od čelika, olova, bronze i drveta – rodit će mu se četiri … Pročitajte ostatak

Saće

Simboliziraju halal-nasljedstvo, halal-opskrbu ili lijek od bolesti. Ko sanja da se pred njim nalazi med u saću – on posjeduje veliko znanje i ljude vole da ga slušaju. Ako ljudima daje med u saću i time ih hrani, on uči Kur’an milozvučnim glasom. Jedenje meda u saću – simbolizira pogibiju u ratu i zadobijanje stepena šehida.

Pročitajte ostatak

Sadaka

Sadaka u snu upućuje na iskrenost, dobro, opskrbu, ozdravljenje i otklanjanje belaja. Ako učen čovjek sanja da dijeli sadaku, to označava njegovu angažiranost na prenošenju znanja drugima; ako to čini vladar, država će mu se proširiti; ako to čini trgovac, izvući će korist od trgovačkih transakcija; a ako sanja pripravnik, onda to upućuje na njegovo ovladavanje poslom za koji se … Pročitajte ostatak

Safir

Simbolizira radost, veselje i zabavu. Prsten sa safirom simbolizira dobru vjeru i ugled, a ugradnja safira na prsten označava rađanje djeteta ili ženidbu lijepe i karakterne žene.

Pročitajte ostatak

Samostan

Samostan ili manastir u snu ima identično značenje kao i kada se sanja crkva. Uz to, može označavati rješavanje briga, odagnavanje teškoća; a ako je snivač bolestan, može upućivati na njegovu smrt.

Pročitajte ostatak

Samostrijel

Simbolizira laž, potvoru i ogovaranje – kada se sanja u naseljenom mjestu; a plijen i halal-imetak – kada se sanja u nenaseljenom mjestu. Ko sanja da gađa golubicu, on potvara ženu; a ko sanja da strijelama gađa iz samostrijela, on govori riječi koje nisu na mjestu. Ako je strijela pogodila cilj, njegove riječi će biti prihvaćene; a ako je promašio … Pročitajte ostatak

Sandale

Simboliziraju ženu, dijete, jahalicu i put. Hodanje u sandalama – put i putovanje; otkinut kaiš na sandali – odustajanje od puta; raspadanje sandala protiv njegove volje – sprječavanje od puta. Dobijanje sandala, ali nehodanje u njima – ženidba; hodanje u sandalama i spadanje jedne s nogu – rastanak sa bratom ili ortakom; popravljanje sandale – popravljanje nedostataka svoje žene. Ako … Pročitajte ostatak

Sanduk

Simbolizira ženu, lijepu poslugu, tabut, snivačevu kuću, dućan ili mjesto gdje se čuva novac ili hrana. Za neoženjenog sanjanje sanduka može simbolizirati ženidbu; a za siromašnog obogaćenje.

Pročitajte ostatak

Sastanak

Simbolizira brak. Ko sanja da se sastao sa nekim koga voli – oženit će se. Također, i djevojka ako sanja da se sastala sa svojim voljenim – udat će se. Ko sanja da ga je obišla draga osoba obasut će ga radost i zadovoljstvo.

Pročitajte ostatak