Ruka

Upućuje na imetak i dobročinstvo. Duga ruka simbolizira: za vladara – uspjeh; za trgovca – dobit; za običnog čovjeka – vještinu. Debela ruka – povećanje imetka; zdrava i lijepa ruka – dobročinstvo u uzimanju i davanju. Desna mušku, a lijeva ruka – žensku rodbinu. Pa, ako neko sanja da je izgubio ruku, onda je izgubio nekoga od rodbine. Ispružena ruka … Pročitajte ostatak

Rukju

Pregibanje u namazu simbolizira pokornost Uzvišenom Allahu i oslobađanje od oholosti. Ako neko sanja da je na kijamu i da ne ide na rukju, tj. da se ne pregiba u namazu, tako da vrijeme namaza istekne, to znači da on ne dijeli zekat. Ako žena sanja da je potpuno izvršila rukju u namazu, to upućuje na pokajanje.

Pročitajte ostatak

Ruksak

Simbolizira roditelje, supružnike, dva brata, dva ortaka ili putovanje. Ko sanja da je s njim ruksak ili uprtnjača, da ga je kupio ili dobio – to će mu biti znak da će prebroditi neku brigu ili krizu.

Pročitajte ostatak

Rupa

Simbolizira slijeđenje novotarija i oslanjanje na protagoniste novotarija i zabluda. Ko sanja da vidi neku rupu ili otvor i da iz njega izlazi neka životinja, to se odnosi na govor koji izlazi iz njegovih usta.

Pročitajte ostatak

Ruševine

Simboliziraju nesreću i smrt. Rušenje zidova kuće – smrt njenih stanovnika; ruševine u svojoj mahali – mnogo će osoba umrijeti u toj mahali; penjanje na svoju kuću i njeno rušenje – smrt supruge; rušenje kuće od strane vjetra – nepravedna vlast će prouzrokovati smrt osobe koja živi u toj kući. Ako neko sanja da se njegova kuća srušila na njega … Pročitajte ostatak

Ruža

Simbolizira časnog čovjeka, lijepu ženu, dijete, častan imetak, dolazak odsutnog, dobijanje pisma, te zadovoljstvo i radost koja kratko traju. Ko sanja da na glavi ima vijenac od ruža oženit će se, a potom rastaviti. Rascvjetana ruža – ovosvjetske ljepote koje će kratko trajati; ubiranje bijele ruže – ljubljenje svoje čedne žene; crvena ruža – žena odana zabavi i muzici; žuta … Pročitajte ostatak