Razgolićavanje

Simbolizira nasilje i nepravdu. Ako neko sanja da je razgolićen, ali da se stidi i da ima, ipak, ponešto odjeće na sebi, a sanja da je u čaršiji, među ljudima i da je ukazano stidno mjesto, a ne zna je li ta razgolićenost dobro ili grijeh – razotkrit će se neka tajna, ali nema bojazni u tome. Međutim, ako sanja … Pročitajte ostatak

Razodijevanje

Simbolizira nasilje, a razodijevanje mrtvaca – prisiljenost na brak, putovanje, pokajanje od grijeha i prihvaćanje islamskog puta. Ako čovjek u snu ne bude imao nikakve odjeće na sebi, to znači da će se razočarat u osobi od koje je nešto očekivao ili će izgubiti položaj i poziciju na kojoj je bio. Ako njegova razgolićenost bude vidljiva i on bude zbog … Pročitajte ostatak

Razvod

Razvod braka u snu simbolizira gubljenje vlasti, pogoršavanje života, siromaštvo ili smrt – ako je osoba bila bolesna. Razvod braka za neoženjenog – simbolizira rastanak i udaljavanje od onog stanja u kojem se ta osoba nalazi. Razvod braka za upravitelja znači gubljenje uprave, za zanatliju gubljenje zanata. Privremeni razvod označava da će se osoba ponovo vratiti svom zanatu ili obavezi … Pročitajte ostatak

Rezbar

Simbolizira znanje i autentičnu praksu, ali može simbolizirati i čovjeka okrenutog dunjaluku i dunjalučkim ljepotama, osobu koja se bavi izradom ženskih ukrasa, ali i lukavstvo, prevare i intrige. Klesar u kamenu simbolizira prevaranta neznalicu. Bakrorezac – sukobe i glavobolju, a graver u srebru ili zlatu – mudrost i postavljanje stvari na odgovarajuća mjesta.

Pročitajte ostatak

Riba

Simbolizira žene, ako im se zna broj. Ako se ne zna broj, onda simbolizira imetak i kapital. Ulov ili pecanje velike ribe – korist i dobro; jedenje žive ribe – zadobijanje vlasti; svježa riba – djevica; pržena riba – putovanje u cilju sakupljanja znanja; svježe pržena riba – plijen, udovoljenje nekoj potrebi ili uslišavanje dove; kupovanje ribe – ženidba; usoljena … Pročitajte ostatak

Rijeka

Simbolizira uglednog čovjeka, putovanje, dobro djelo i konstantnu opskrbu. Nije poželjno niti pohvalno u snu piti vodu iz rijeke. Ko sanja da je ušao u rijeku, uspostavit će kontakt sa jednom od najznačajnijih osoba među ljudima. Ko sanja da je preskočio s jedne na drugu obalu rijeke, spasit će se od brige i nedaće i nadvladaće svoga neprijatelja. Ko sanja … Pročitajte ostatak

Rijeka (Kevser)

Ko sanja da pije iz Kevser-rijeke to simbolizira postizanje znanja, nalaženje posla, čvrstu vjeru i slijeđenje sunneta. Ako je čovjek bio nevjernik – preći će na islam; ako je bio griješnik – pokajat će se; a ako je upotrebljavao haram – ostavit će ga i prihvatiti se isključivo halala.

Pročitajte ostatak