Obaziranje

Obaziranje u namazu simbolizira težnju za dunjalukom i udovoljavanje strastima, a obaziranje iz opreza i straha od nečega opasnog i neželjenog, simbolizira oprezan pristup čovjeka prema ženi i djeci.

Pročitajte ostatak

Obećanje

Simbolizira neko dobro. Ovo značenje ima, ako mu je dato lijepo obećanje od strane prijatelja. Međutim, ako mu je dato lijepo obećanje od strane neprijatelja, to označava zlo koje će ga zadesiti od tog neprijatelja ili nekoga drugog; a ako mu je neprijatelj obećao neko zlo, onda to upućuje da će ga zadesiti neko dobro od strane tog neprijatelja ili … Pročitajte ostatak

Oblaci

Simboliziraju, prije svega, islam. Oni, također, simboliziraju znanje, razboritost, mudrost, rječitost, deve, lađe, kišu, saputnike, trudnice, vojsku, ali i kaznu i vladarevu srdžbu. Ako neko sanja da na oblacima zida kuću – postići će mudrost, visok položaj i halal-imetak; ako neko sanja da se pretvorio u oblak koji ljudima daje kišu – postići će imetak od kojeg će i drugi … Pročitajte ostatak

Obračun

Ko bude sam sebi u snu svodio račun – to upućuje na njegovo pokajanje; ko bude lahko račun položio – imat će pobožnu, valjanu i pažljivu ženu, a ko bude imao težak obračun – pretrpjet će štetu.

Pročitajte ostatak

Obrve

Simboliziraju ugled, ljepotu, čast ili vjeru. Nedostatak u obrvama upućuje na krnjavost u ovim osobinama. Spajanje obrva u snu upućuje na ljubav i bliskost, a razdvajanje obrva više nego obično upućuje na razdvajanje i mržnju.

Pročitajte ostatak

Obuća

Simbolizira putovanje morem, a obuvanje obuće sa oružjem – zaštitu. Obuća u zimskom periodu simbolizira dobro, a u ljetnom brigu. Obuvanje nove obuće – izbavljenje od neprilika i čuvanje imetka, a ako nema oružja – brigu i tjeskobu; tijesna obuća – dug i zatvor, a komotna obuća – briga u vezi imetka; jednostavna obuća – ženidba sa djevicom; izderana obuća … Pročitajte ostatak

Oči

Simboliziraju vjeru i kriterije za raspoznavanje pozitivnog od negativnog. Više očiju na tijelu upućuju na povećanje vjere i dobra, a oči na raspuklom stomaku na nevjerstvo. Gubljenje očiju predstavlja umiranje djece, a oči od željeza tešku brigu. Slušanje okom, a gledanje uhom upućuje na navođenje svoje porodice na griješenje. Ko liječi oči – popravlja svoju vjeru i svoje materijalno stanje. … Pročitajte ostatak

Odjeća

Odjeća od vune i pamuka simbolizira imetak; a od lana i kostrijeti manji imetak. Pohabanost i uprljanost odjeće – siromaštvo, brigu i iskravernost vjere; bijela odjeća – dunjalučka i vjerska ljepota; crvena: za ženu – dobra, za muškarca – nije; zelena – izvanredna vjera; crna – imetak i vlast, ako je nosi i na javi, a ako ne nosi onda … Pročitajte ostatak

Odsijecanje glave

Svjedočiti odsijecanju glave u snu simbolizira izostavljanje namaza ili otpadništvo od vjere. Ako to sanja osoba koja je u velikim brigama, oslobodit će se briga; ako sanja dužnik, oslobodit će se dugova; bolesna osoba, ozdravit će; za bankare i vlasnike kapitala, gubitak kapitala; za putnike, povratak kući, a za ljude u nekom sporu, dobijanje spora.

Pročitajte ostatak

Odsutnost

Za bolesnog simbolizira smrt, a za zaljubljene i one koji se vole posmatranje i otkrivanje. Ko sanja da se izgubio i iščezao u zemlji to upućuje na daleko putovanje; ako sanja da se izgubio i iščezao u zemlji bez rupa i udolina i dugo se zadržao, tako da se pomisli da uopće neće iz zemlje izići to označava njegovu opsjednutost … Pročitajte ostatak

Ogledalo

Simbolizira ženu, snivačevo srce, ljudskost ili položaj. Ko se ogleda u ogledalu: ako je neoženjen – oženit će se; ako je neudata – udat će se; ako je trudna – rodit će kćerku identičnu sebi; a ako muškarac sanja da se ogleda u ogledalu, a ima trudnu ženu – rodit će mu se sin koji će na njega ličiti; ako … Pročitajte ostatak

Ogovaranje

Simbolizira da će štetne posljedice zadesiti osobu koja ogovara. Ko sanja da ogovara nekog čovjeka zbog siromaštva bit će stavljen na kušnju upravo sa siromaštvom, a ako ogovara zbog nečega drugog bit će tim i iskušan.

Pročitajte ostatak

Ograda

Simbolizira vjeru i djela određene osobe i ono što ga štiti od dunjalučke i ahiretske kazne. Ko sanja da je prešao ogradu neke bašče i ušao u nju to upućuje na devalviranje njegove vjere, gubljenje dunjaluka, bezvrijedno pokajanje, napredovanje neznalica, nazadovanje učenih ljudi i otpadništvo od vjere.

Pročitajte ostatak

Oholost

Simbolizira nasilje i nepravdu. Ko sanja da je fasciniran samim sobom, svojim bogatstvom ili snagom, i bude se s tim oholio, on drugima čini zlo i nasilje; a ko sanja da se uzoholio u prihvatanju ovozemaljskih radosti i uspjeha u ovodunjalučkim poslovima život mu je na izmaku.

Pročitajte ostatak

Oklop

Simbolizira tvrđavu, dostojanstvo, snagu, pobjedu i imetak dobijen iz miraza. Ko sanja da je stavio na sebe oklop oženit će se sa jakom, časnom, lijepom i bogatom ženom. Oklopi koji štite podlaktice – muškarci iz bliže rodbine; a oklopi na potkoljenicama – sin i snaga na njegovom putu.

Pročitajte ostatak

Okovi

Simboliziraju stabilnost u vjeri. Ako je vezana okovima osoba poznata po dobroj vjeri ili sanja da se vezana okovima nalazi u džamiji, to upućuje na pokornost Uzvišenom Allahu; ako se, pak, radi o čovjeku koji sakuplja dunjaluk, onda to upućuje na njegovu ustrajnost u tome. Okovi na nogama za putnika simboliziraju zapreku odlaska na put, za trgovca slabu prodaju; za … Pročitajte ostatak

Olovo

Simbolizira običnu svjetinju i neznatnu zaradu. Uzimanje olova – dobijanje imetka od nevjernika i vatropoklonika; uzimanje topljenog olova – gubitak imetka. San da neko topi olovo upućuje na njegovu prepirku, pri čemu će ga narod koriti i klevetati.

Pročitajte ostatak