Naušnice

Simboliziraju trgovinu, ako ih čovjek sanja na ušima svoje žene, a ako ih sanja trudna žena, simboliziraju rađanje dječaka. Ako su naušnice od srebra, snivačevo dijete će naučiti pola Kur’ana napamet, ili će mu žena roditi kćerku; a ako su od zlata – postat će hafiz Kur’ana ili će mu žena roditi sina. Ako muškarac sanja da ima naušnice, bavi … Pročitajte ostatak

Nebo

Simbolizira nebo, vladara, vladarev dvorac, njegovu rezidenciju, šator ili riznicu. Uspinjanje na nebo – doći u nekom poslu do vrhunca; uspinjanje na nebo od strane bolesnika i nevraćanje sa njega – smrt; blizina neba za pobožnjaka – Allahova blizina i uslišavanje dova koje čini (blizina neba, također, može značiti i blizinu sa vođom, imamom, šejhom, ocem, mužem i sl.); padanje … Pročitajte ostatak

Negiranje

Simbolizira nevjerovanje ili afirmiranje pozitivnog – zavisno šta se negira. Tako, ako se sanja negiranje istine – to ukazuje na osporavanje i nevjerovanje, a ako se sanja negiranje neistine – to upućuje na naređivanje dobra, a zabranu zla. Nijekati nešto afirmativno upućuje na nasilje i nepravdu, a nijekanje Allahovih atributa na kufr.

Pročitajte ostatak

Nepravda

Simbolizira vraćanje onome ko je čini, a bit će potpomognut onaj kome je nepravda učinjena.

Pročitajte ostatak

Neprijateljstvo

Simbolizira ljubav. Ko sanja da je sa nekom osobom u neprijateljskim odnosima – to upućuje da će se među njima uspostaviti ljubav i dobri odnosi, a neprijateljstvo prema Allahovim neprijateljima – simbolizira iman.

Pročitajte ostatak

Nevjernik

Simbolizira neprijatelja. Ko sanja starijeg čovjeka koji je nevjernik to upućuje da neprijateljstvo datira od davnina; ko sanja da je nevjernik, a pred njim se nalazi med koji on ne jede to upućuje na njegovo nepriznavanje Allahovih blagodati, a ko sanja da je kafir, ali se u snu ne pokaje za svoje nevjerovanje to znači da će biti ubijen i … Pročitajte ostatak

Nevjesta

Simbolizira brak, pod uvjerom da je vidio djevojku ili ženu s kojom se vjenčava ili mu je saopćeno njeno ime, a ako je mlada bila nagizdana i nakićena, onda to simbolizira obilan dunjaluk.

Pročitajte ostatak

Nijemost

Simbolizira iskvarenost vjere, potvaranje i grijeh. Ko sanja da je nijem on napada i omalovažava ashabe ili ugledne ljude, a ko sanja da mu je jezik zavezan, bit će nadaren rječitošću, razumom, dobrom opskrbom i pobjedom nad neprijateljem.

Pročitajte ostatak

Noć

Simbolizira nevjernika, zatvor, smrt, ženidbu, sastanak supružnika, odmor i more. Ako neko sanja da noć traje vječno i da nema dana – u tom mjestu će zavladati siromaštvo, glad i umiranje, a ako sanja da noć traje vječno, ali da na nebu sijaju Mjesec i zvijezde – stanovništvu tog mjesta nepravdu će činiti neki ministar ili pojedinac na položaju.

Pročitajte ostatak

Noga

Simbolizira čovjekov životni vijek i njegov oslonac u životu. Noga od željeza – dug životni vijek i trajanje njegovog kapitala; neoga od drveta – kratak period do smrti i skoro nestajanje njegovog imetka; odsječena noga – gubljenje pola imetka; odsječene obje noge – gubljenje kompletnog imetka ili prestanak života; bose noge – umor i poteškoće; mnogo nogu: za putnika – … Pročitajte ostatak

Noj

Simbolizira beduina ili beduinku; seljaka ili seljanku. Ko sanja da ima ili da je uzjahao ženku noja – upućuje na bogatu, vjernu i lijepu ženu; ko sanja da ima u kući mirnu nojevu ženku – živjet će dugo i udobno; jahanje noja – putovanje sredstvom kojim se prevozi pošta; mladunče noja – označava sina, a njegova jaja – kćerku, dok … Pročitajte ostatak

Nokti

Simboliziraju snagu i imetak. Bjelina noktiju simbolizira memoriju i razumijevanje. Nokti u njihovoj prirodnoj veličini – duhovno i materijalno dobro; skraćivanje noktiju – davanje sadakatul-fitra, a dugi i lijepi nokti – imetak i odijevanje. Knijenje noktiju od strane čovjeka – puno slavi Uzvišenog Allaha, a knijenje noktiju od strane žene – suprug lijepo postupa prema njoj.

Pročitajte ostatak

Nos

Simbolizira ono za što smo odgovorni, poput našeg kapitala, roditelja, djeteta, brata, supruge, ortaka ili podanika. Kako sanjamo nos, od toga zavisi i kakvo je stanje navedenih osoba ili imetka. Dva nosa u snu predstavljaju rađanje dvoje djece ili, po nekima, razmimoilaženje između osobe koja sanja i njegove porodice. Lijep miris predstavlja nešto lijepo što će se desiti, a ako … Pročitajte ostatak