Mujezin

Simbolizira osobu koja poziva na dobro. Ako se sanja ezan, a to bude u mjesecima hadža – to, onda, simbolizira hadž, a ako nije u vrijeme hadža – onda može simbolizirati krađu. Ako žena uči ezan na munari džamije, pojavit će se velika novotarija u tom mjestu; ako uči ezan malo dijete, neznalice će doći na vlast, a posebno ako … Pročitajte ostatak

Munara

Simbolizira čovjeka koji okuplja ljude u dobru; munara glavne džamije simbolizira čovjeka koji poziva u Allahovu vjeru ili šefa pošte, a rušenje džamijske munare upućuje na smrt čovjeka koji sanja, na njegov zaborav i razjedinjenje njegovog džemata.

Pročitajte ostatak

Munja

Simbolizira uputu nakon zablude, strah, prijetnju, upozorenje, obećanje, radost, naklonost i nadu. Ako neko sanja da on isključivo vidi munju, a drugi je ne vide i ne primjećuju, da vidi njenu svjetlost, da mu je munja zaslijepila vid ili da mu je ušla u kuću: ako je na putu – obustavit će putovanje; ako je poljoprivrednik i ako mu usjevi … Pročitajte ostatak

Musa a.s.

Simbolizira pobjedu nad silnikom ili afirmaciju istine nad neistinom. Ko sanja Musaov a.s., štap dostići će visok stupanj i pobijedit će svoje protivnike, a ako bude opsihiren Uzvišeni Allah će otkloniti sihir od njega.

Pročitajte ostatak

Muški spolni organ

Simbolizira imetak, ugled, dijete ili životni vijek. San da čovjek ima dva spolna organa upućuje na dobijanje, pored jednog, i drugog djeteta; san neprirodno velikog organa upućuje na brigu; otkinutost istog organa na smrt ili smrt njegovog djeteta, promjene na njemu – promjene kod djece i potomstva; slabost tog organa bolest njegovog djeteta ili skori pad njegovog autoriteta, dok izbacivanje … Pročitajte ostatak

Muzdelifa

Ko sanja da se nalazi na Muzdelifi to simbolizira zadobijanje dobrog ugleda, zahvaljujući njegovoj angažiranosti u pokornosti svome Gospodaru, a također, označava i njegovo reguliranje duga i obaveza koje je imao.

Pročitajte ostatak

Muzenje

Simbolizira lijepo druženje i stjecanje opskrbe. Ko sanja da muze kravu i pije njeno mlijeko obogatit će se, ako je bio siromašan; povećat će mu se bogatstvo, ako je već bio bogat, a ko sanja da muze kamilje mlijeko i da ga pije – oženit će se dobrom ženom, a ako već bude oženjen, rodit će mu se sin koji … Pročitajte ostatak