Mekka

Mekka simbolizira imama ili onoga koji sanja, pa ako nešto fali ili ima viška u Mekki to se odnosi na imama ili onoga koji sanja. Ko se nastanio blizu Mekke – to upućuje na dug životni vijek, a ko sanja da je u Mekki sa umrlima – umrijet će kao šehid. Ulazak u Mekku je za griješnika – opraštanje od … Pročitajte ostatak

Melek

Sanjanje meleka ukazuje na radosne vijesti i događanje lijepih preokreta u životu neke osobe, kao npr. postizanje ugleda, dobijanje snage, pobjede nakon poraza, ozdravljenje nakon bolesti, olakšanje nakon tegobe i sl. Meleki na ratištu – pobjeda nad neprijateljem; padanje ničice meleka pred onim koji sanja – postizanje ugleda i respekta kod ljudi; san da ga meleki proklinju znači – slaba … Pročitajte ostatak

Melek smrti

Ko sanja ovog meleka dugo će živjeti; ko ga sanja nasmijanog umrijet će kao šehid; ako ga sanja srditog – umrijet će bez pokajanja; ako se onaj koji sanja bori sa njim – umrijet će, a ako se melek smrti ne bori sa njim – onaj koji sanja će biti na samrti, ali će ozdraviti.

Pročitajte ostatak

Menstruacija

Simbolizira bolest, nedostatak i krnjavost u vjeri, namazu i postu, teškoću, brigu ili razilaženje između supružnika. Sanjanje menstruacije kod žene – grijeh, ali ako se okupa od menstruacije – pokajanje i utjeha. Menstruacija kod žene koja je izgubila nadu da će je dobiti – rodit će se dijete; krvarenje i nakon menstruacije – zapadanje u grijeh iz kojeg se teško … Pročitajte ostatak

Mermer

Simbolizira veličinu, ugled, moć, imetak i lijepe žene. Ko vidi u snu nešto od mermera – obogatit će se nakon neimaštine, oženit će se, imat će uspješnu trgovinu, postići će neko znanje, ostvariti neki položaj i zadobiti dobru djecu. Ko sanja kabure od mermera – to upućuje na dobro stanje na Ahiretu i lijep ugled i sjećanje.

Pročitajte ostatak

Mesar

Simbolizira Meleka smrti, ako je osoba koju sanja nepoznata, a ako je poznata, onda simbolizira osobu koja dijeli imetak sirotinji i nasljednicima. Neki tvrde da mesar simbolizira i poteškoće u svim slučajevima, izuzev u dva: u pitanju duga, jer simbolizira njegovo vraćanje i u pitanju okova i zatvora, jer simbolizira oslobađanje iz okova i puštanje iz zatvora. Ko sanja da … Pročitajte ostatak

Meso

Simbolizira nesreću, bolove i bolesti, a također, i opskrbu koja će brzo doći i jačanje i rasplamsavanje strasti i želja. Kupovanje mesa upućuje na nesreću; svježe meso – smrt; konzumiranje mesa – ogovaranje neke osobe; konzumiranje kuhanog mesa – povećanje imetka; goveđe meso – slabo napredovanje posla. Kuhano goveđe meso – lahka dobit; prženo goveđe meso – sigurnost od straha. … Pročitajte ostatak

Metla

Simbolizira poslugu, odagnavanje brige i rješavanje duga. Ko ima u kući bolesnika, a bude metlom meo kuću – bolesnik će umrijeti, a ako bude imao imetka – izgubit će ga. Ko sanja da mete zemlju i da skuplja smeće i prašinu ubrat će prihode sa poljoprivrednog dobra, ako ga bude imao, a ako ga ne bude imao – ubirat će … Pročitajte ostatak

Mihrab

Simbolizira vođu ili imama. Klanjanje u mihrabu – radosna vijest; klanjanje u mihrabu nekog namaza čije vrijeme još nije nastupilo – nagovještaj dobra za nekog od njegovih potomaka; ispuštanje jedne, dvije ili tri kapi mokraće u mihrabu – rađanje onoliko čestitih sinova koliko se kapi ispustilo. Ako se sanja da mihrab nije okrenut prema Kibli, ili da dolazi loš zadah … Pročitajte ostatak

Milost

Ko sanja da se smilovao nemoćnom i da je milostiv prema njemu to znači da mu je vjerovanje jako i ispravno; ko sanja da mu se Milostivi Allah smilovao to znači da mu je oprošteno; ko sanja da se na njega spušta Allahova milost bit će obasut blagodatima, a ko sanja da je milostiv i radostan naučit će Kur’an napamet.… Pročitajte ostatak

Miš

Miš u snu simbolizira ženu griješnicu, Židovku ili kradljivca. Mnoštvo miševa ili igranje miševa po kući – povećanje nafake, a uklanjanje miševa iz kuće – smanjenje berićeta.

Pročitajte ostatak

Mjesec

Simbolizira ministra, vrhovnog vladara, učenjaka, šerijatskog pravnika ili bilo koju osobu koja ljude upućuje na Pravi put, sina, muža, ženu, kćer ili putovanje. Određene promjene koje se zbivaju u snu na Mjesecu odnose se na osobe koje simboliziraju Mjesec. Ako neko sanja Mjesec pored sebe, u svom krilu ili u svojoj ruci – stupit će u brak; ako neko sanja … Pročitajte ostatak