Mačevanje

Simbolizira snagu, razjedinjenost, sukob ili borbu sa drugom osobom. Ko sanja da u ruci drži isukan mač – učinit će djelo s kojim će se proslaviti, a ko sanja da u ime Allaha udari čovjeka mačem – steći će ugled kod osobe koju je udario.

Pročitajte ostatak

Mačka

Simbolizira slugu i čuvara, zlu ženu koja laska i svakog onoga koji kruži oko čovjeka, krade ga, potkrada, koristi mu ili šteti. Sanjanje mačka – bolovanje od godinu dana; divlji mačak – bolest još teža; mirna mačka – godina koja će se provesti u udobnosti i veselju; divlja mačka – teška godina koja podrazumijeva i tegobu i sreću; a koga … Pročitajte ostatak

Magarac

Simbolizira sreću i povećanje imetka. Veliki magarac – postizanje visokog ugleda; magarac koji dobro ide – dunjalučka dobit; lijep magarac – ljepota njegovog vlasnika; bijel – vjera i ugled njegovog vlasnika; mršav – siromaštvo njegovog vlasnika; debeo – mnoštvo imetka; crn – radost; imetak, čast i vlast; zelen – suzdržavanje njegovog vlasnika od harama i njegova dobra vjera; smrt magarca … Pročitajte ostatak

Magla

Simbolizira zbrku, smutnju i neodlučnost čovjeka između vjerskih i dunjalučkih stvari.

Pročitajte ostatak

Majmun

Simbolizira spletkara, bolest, sihirbaza, Židova i čovjeka koji je počinio veliki grijeh. Borba s majmunom – bolest, ali će ozdraviti, ako je on pobijedio majmuna; a bolest, ali neće ozdraviti, ako je majmun pobijedio njega. Dobijanje majmuna na dar – pobjeda neprijatelja; konzumiranje majmunskog mesa – zapadanje u tešku brigu ili bolest; uloviti majmuna – dobiti neku korist od sihirbaza; … Pročitajte ostatak

Makaze

Simboliziraju djelitelja imetka, osobu koja izmiruje druge, nosioca vlasti koji dobro razlikuje istinu od neistine i djecu. Ko sanja da u rukama ima makaze morat će zbog nekog spora izići na sud; a ako mu je majka živa – rodit će mu brata; ako je neoženjen – oženit će se; i ako ima dijete – dobit će još jedno. Ako … Pročitajte ostatak

Mars

Simbolizira vladarevog glavnog vojnog zapovjednika, teškoće strahote i prolijevanje krvi. Ako bi Mars u snu padao ili gorio, to bi značilo požar, rušenje kuća, puštanje žena ili nasilje.

Pročitajte ostatak

Maslina

Maslina u snu simbolizira svjetlo vjere, učenje Kur’ana, upućivanje griješnika, imovinu za siromašne i časnu ženu. Maslinovo stablo – plemenit čovjek, koristan svojoj porodici; cijeđenje maslinovog ulja – zadobijanje dobra i berićeta; lišće masline – pridržavanje za Allahovo uže, a također simbolizira dobre ljude; dok plodovi masline upućuju na lahku opskrbu i zadobijanje Allahovih blagodati sa potpunim zadovoljstvom.

Pročitajte ostatak

Maslinovo ulje

Simbolizira halal-opskrbu i zaradu i lijek za ono mjesto koje se masira ovim uljem. Ko sanja da pije ovo ulje ili se s njim masira to upućuje na blagoslov, jer je maslina blagoslovljeno drvo, a uz to upućuje na znanje, Uputu, berićet i svjetlo.

Pročitajte ostatak

Mast

Simbolizira neku brigu. Ko sanja da je s mjerom umastio, namirisao ili nauljio svoju kosu – to upućuje na lijep ugled i respekt, a ako sanja da je kosu umastio, namirisao ili nauljio preko mjere – to upućuje na njegov loš ugled i respekt.

Pročitajte ostatak

Med

Simbolizira Kur’an, liječenje od bolesti, kapital od halal-miraza, imetak od plijena ili od udruživanja sredstava i rada. Za vjernike označava slast imana, učenje Kur’ana i dobra djela, a za ljude ogrezle u dunjaluku zadobijanje plijena bez poteškoće. Ko sanja da sa neba, umjesto kiše, pada med – njegovo vjerovanje je ispravno; ko sanja da je pred njega stavljeno saće meda … Pročitajte ostatak

Medvjed

Simbolizira čovjeka niske svijesti i preokupacija, varalicu, budalu, izdajicu ili ženu velike tjelesne konstrukcije. Jahanje medvjeda – zadobijanje uprave ili zapadanje u neku vrstu straha i brige.

Pročitajte ostatak