Ljekar

Simbolizira učenu osobu, kao što je šerijatski pravnik, sudija, vaiz i sl., čiji su savjeti lijek i protuotrov raznim bolestima. Ko sanja da ga ljekar liječi, ojačat će mu fizička konstrukcija; ako umre ljekar umrijet će mu majka; ako ljekar uđe bolesniku – ozdravit će; a ako uđe zdravoj osobi – razboljet će se! Ako neko sanja da je sudija … Pročitajte ostatak

Ljepota

Simbolizira putovanja i smrt bolesnika. Ljepota jednog čovjeka u snu, njegova odjeća, lik i prevozno sredstvo simboliziraju loše stanje snivačevog neprijatelja i oponenta.

Pročitajte ostatak

Lješnik

Simbolizira darežljivog, ali teškog stranca, ili mukom stečeni imetak, ili galamu, viku, prepirku i žalost. Ko ga bude u snu jeo – simbolizira sticanje imetka sa naporom ili prestanak djevičanstva kod djevice.

Pročitajte ostatak

Ljestve

Simboliziraju čovjeka visokog ugleda koji je licemjer. Sanjanje penjanja uz ljestve simbolizira navođenje jasnog dokaza licemjerima. Neki vele da je to oslanjanje na ljude koji su licemjeri, a neki, opet, tvrde da to znači odlazak na put. Ljestve položene na zemlju označavaju bolest, a njihovo uspravljanje ozdravljenje.

Pročitajte ostatak

Ljubav

Simbolizira tugu, žalost, sljepoću, gluhoću, siromaštvo i smrt za bolesnika. Ljubav prema Uzvišenog Allahu u snu simbolizira stabilnost u vjeri, čvrsto ubjeđenje i slijeđenje sunneta.

Pročitajte ostatak

Ljubomora

Simbolizira pohlepu, žudnju i škrtost. Ko sanja da je ljubomoran on je, ustvari, pohlepan, požudan, gramziv i škrt, a ko sanja da je ljubomoran na nešto to znači da je pohlepan za ovosvjetskim stvarima.

Pročitajte ostatak