Luk (crveni)

Simbolizira zlo, ako se jede u snu. Neki vele da simbolizira imetak i otkrivanje skrivenih stvari. Ko sanja da jede luk, a bude bolestan – umrijet će; a ako bude jeo zeleni luk – zadobit će neku zaradu, uz svojevrstan trud. Oljupina od luka simbolizira laskanje nekoj osobi.

Pročitajte ostatak

Luka

Simbolizira povjerljivu osobu, kod koje se ne čuvanje ostavlju vrijedne stvari.

Pročitajte ostatak

Lutanje

Ko sanja da je zalutao sa puta, to upućuje na njegovu zabludu; ko sanja da je zalutao sa puta koji je prav, to upućuje na njegovo naginjanje i skretanje sa Puta istine i upute; a ako u snu taj put bude iskrivljen, to upućuje na odustajanje od traženja Pravog puta.

Pročitajte ostatak