Letenje

Simbolizira putovanje, maštanje, izmišljanje, traženje nauke ili traženje grijeha. Ko sanja da je preletio iz jednog kraja u drugi postići će ugled i neku radost; ko sanja da leti iznad nekog brda dobit će neku upravu ili vlast; ko sanja da leti s krova na krov zamijenit će sadašnju suprugu drugom. Letenje pomoću krila – prelazak iz jednog u drugo … Pročitajte ostatak

Lice

Lijepo lice u snu upućuje na lijepo stanje i radost na dunjaluku. Crno lice označava mnoštvo laži i uvođenje novotarija; dok lice koje potamni i pocrni označava rođenje ženskog djeteta, a žuto upućuje na poniženje i zavist, a nekada i na licemjerstvo.

Pročitajte ostatak

Lijek

Simbolizira dobro u vjeri. Ko sanja da pije lijek kako bi izliječio organizam i tijelo – to upućuje na dobro u njegovoj vjeri; a ko sanja da prima lijek – to upućuje na znanje, savjet i koristi od znanja.

Pročitajte ostatak

Lisica

Simbolizira lukavog i podmuklog čovjeka, podmuklog neprijatelja i ženu varalicu. Dobitak lisice – oženit će se sa ženom koju neće voljeti; san da mu je lisica ušla u kuću – neki spletkaroš će mu ući u kuću; san da ga lisica pokušava nadmudriti – pokušat će ga nadmudriti njegov protivnik; borba sa lisicom – spor sa nekim iz bliže rodbine; … Pročitajte ostatak

Livada

Simbolizira islam, ovaj svijet i njegove ukrase ili opskrbu bez velikih napora. Ko sanja da se nalazi na livadi: ako je siromašan, zadobit će sredstva za život; ako je bogat – još će se više obogatiti. Ako sanja da prelazi iz livade na drugu livadu – putovat će u potrazi za dunjalučkim ljepotama, šetat će iz čaršije u čaršiju i … Pročitajte ostatak

Loj

Loj od mesa koje se jede simbolizira kontinuiranu opskrbu i korisnu odjeću, a loj od mesa koje se ne jede haram-imetak, blud i otpadništvo od vjere, dok loj kojim se liječi simbolizira lijek.

Pročitajte ostatak

Lonac

Simbolizira ženu, dijete ili staratelja koji se brine da izdržavanje porodice bude što obilnije. Ko sanja da nešto kuha u loncu dobit će neki veliki imetak od nekog stranog vladara, a meso i mesna juha u loncu označavaju čestitu opskrbu.

Pročitajte ostatak

Lopta

Simbolizira poglavara, učenjaka, putovanje, prelazak iz mjesta u mjesto ili oponiranje. Ko sanja da igra nogomet ili uopće sa loptom – on će nekome oponirati ili će neko njemu oponirati, ili će doći do neke svađe.

Pročitajte ostatak

Lov

Simbolizira plijen, ženidbu za neoženjenog ili muško dijete za oženjenog. Ko sanja da je ulovio gazelu, zeca ili neku drugu divljač – zadobit će neki kapital ili plijen. Ko sanja da gađa pticu ili kravu, ne radi ulova i van sezone lova, to simbolizira da on potvara i optužuje ženu. Ko sanja da lovu svježu morsku i slatkorječnu ribu – … Pročitajte ostatak

Lovac

Simbolizira čovjeka čije srce naginje ženama i čini sve da do njih dođe. On, također, simbolizira hamamdžiju, poučavatelja Kur’anu i svodnika. Ko sanja da je postao lovac ili da se druži sa lovcem, da bi mu se san protumačio, treba analizirati šta i kako je lovio, šta tome čovjeku, inače, dolikuje, kao i ostale pokazatelje i simptome na javi i … Pročitajte ostatak

Lubenica

Bostan ili lubenica u snu simbolizira brigu i bolest, a nezreo bostan upućuje na tjelesno zdravlje.

Također može simbolizirati i teškog čovjeka, koji je u očima ljudi hladna osoba. Ko sanja da jede lubenicu, ako je zatvoren, bit će pušten.

Pročitajte ostatak

Ludnica

Simbolizira zajedničko kupatilo – hamam, igru, zabavu, vrevu, žamor, galamu, brbljanje u govoru ili rastanak sa članovima svoje porodice. Ko sanja umrlog da se nalazi u ludnici to znači da je on u vatri; ko sanja da je on lično u ludnici sa tim bolesnicima, znači da će se naći u zatvoru sa zločincima i delikventima, a ako bude zdrav … Pročitajte ostatak