Kutnjak

Simbolizira velikane jednog naroda ili članove porodice. Ko sanja da mu je kutnjak ispao to upućuje na smanjivanje imetka ili osobe; ko sanja da mu je kutnjak izvađen, umrijet će, a ako je bio zadužen – riješit će se duga ili ako je imao neku obavezu – regulirat će je; a ko sanja da ga boli jedan od kutnjaka – … Pročitajte ostatak