Kaba

Simbolizira namaz, džamiju, islam, Kur’an, sunnet, Džennet, učenjaka, oca, majku, muža, suprugu, halifu, predsjednika, ministra ili sudiju. Ko sanja da je ušao u Kabu, on će u nju, istinski, i ući, ako je neoženjen – oženit će se; ako je nemusliman – primit će islam; ako je zapostavio ibadete – počet će ih prakticirati; a ako je neposlušan prema roditeljima … Pročitajte ostatak

Kafana

Kafana u kojoj se toči i prodaje alkohol simbolizira brige, žalost ili ženu bludnicu. Ko sanja da se nalazi u takvoj kafani, a bude pobožan – bojati se je za njegovu pobožnost od fitneta i iskušenja u koje bi mogao pasti; a ako je bio upućen – bojati se je da ne napusti islam.

Pročitajte ostatak

Kajsija

Simbolizira zlatnike u sezoni, a bolest van sezone. Jedenje zelenih kajsija – dijeljenje sadake u zlatu i izlječenje od bolesti; jedenje žutih kajsija – trošenje imetka u bolesti; njihovo ubiranje sa stabla – ženidba bogatom ženom; jedenje kajsija sa stabla – udruživanje sa nekim bogatašem pokvarene vjere, a otkidanje njene grane – snivačev spor s nekom osobom u vezi imetka, … Pročitajte ostatak

Kamen

Simbolizira okrutnost, žestinu, neznanje i smrt. Ako neko sanja da posjeduje kamen, da ga je kupio ili da stoji na njemu, pobijedit će čovjeka čije je srce grubo poput kamena ili će oženiti sličnu ženu; ako to sanja bolesnik – primakla mu se smrt ili će ostati nepokretan; a ako neko sanja da na ljude pada kamenje s neba – … Pročitajte ostatak

Kamene ploče

Sanjanje kamenih ploča na mjestima koja i jesu predviđena za njih simbolizira veselje, bezbrižnost, nafaku, novu odjeću, prisnost i društvenost, a sanjanje mermera na njihovom mjestu upućuje na promjenu sa lošeg na bolje. Ako su kamene ploče na mjestu gdje bi trebao biti mermer, onda to simbolizira pogoršanje situacije s bračnim drugom, položajem u društvu, prevoznim sredstvom ili općenito životnim … Pročitajte ostatak

Kamila

Sanjati životinju kamilu simbolizira čovjeka, putnika, dvoličnjaka, neznalicu, lađu i tugu. Dobijanje kamile – nadvladavanje nekih moćnih ljudi; karavani kamila u zimskom periodu – padavine; jahanje arapske kamile – hadž; padanje s kamile – siromaštvo; ritanje kamile – obolijevanje; napadanje kamile – bolest, tuga i spor s nekim; protivljenje kamile – zadavanje brige od strane neprijatelja; zaklana kamila u kući … Pročitajte ostatak

Kanalizacija

Simbolizira slugu, ženu, imetak, olakšanje, tugu, brigu ili zatvor mokraće. Ako neko sanja da se kanalizacija njegovog doma začepila – žena će mu biti nepokorna ili neće htjeti imati intimni odnos sa njim, tako da će zapasti u brigu, ili neće moći otići na put ili će, pak, imati neki spor i problem.

Pročitajte ostatak

Kandilj

Simbolizira znanje, pokajanje za griješnika, uputu za nevjernika, korisno dijete koje će steći ugled i popularnost. Pravovremeno upaljeni kandilji simboliziraju izdržavaoca porodice ili učenjaka; džamijski kandilji učenjake, pobožne ljude i Kur’an; gašenje džamijskih kandilja – smrt nekog učenjaka ili bolesnika.

Pročitajte ostatak

Kapa

Simbolizira vođstvo, put ili ženidbu. Ukoliko mu je data kapa, to upućuje na dalek put; stavljanje kape na glavu – dobijanje neke vlasti; skidanje kape s glave – razlaz sa vladarem; pocijepana i prljava kapa – briga i žalost kod vladara, srazmjerno pocijepanosti i nečistoći kape; a ako je žena sanjala da na glavi ima kapu – udat će se, … Pročitajte ostatak