Jabuka

Simbolizira djecu, ambiciju, preokupaciju i opsesiju. Dobijanje, posjedovanje ili jedenje jabuke u snu – postizanje uspjeha u onome čime je osoba preokupirana, srazmjerno kvalitetu i količini jabuka. Slatke jabuke – halal imetak; kisele – haram; stablo jabuke – vjernik koji je blizak ljudima; zasađivanje jabuke – odgajanje jetima; zagristi jabuku – jesti ono na što ljudi ne obraćaju pažnju, postizanje … Pročitajte ostatak

Jacija-namaz

Simbolizira kraj životnog vijeka, ispunjavanje obaveza prema porodici ili pripremu za putovanje, brak, odnosno prelazak iz mjesta u mjesto. Ako neko sanja da klanja jaciju-namaz to upućuje da se on lijepo ophodi prema svojoj porodici, izazivajući radost i smirenost u njihovim srcima.

Pročitajte ostatak

Jahanje

Jahanje jahalice simbolizira slijeđenje svojih niskih želja; jahanje svih jahalica – postizanje ugleda i ostvarivanje želja; smušenost u jahanju – slijeđenje niskih želja; vještina u jahanju – spašavanje od smutnji i postizanje onoga što se želi; a jahanje na vratu nekog čovjeka – težak posao, i ako ga taj čovjek zbaci s vrata – neće dovršiti svoj posao.

Pročitajte ostatak

Jaja

San da je kokoška snijela jaje ukazuje na dijete koje će mu se roditi. Kuhana jaja – završit će dobro posao koji je započeo; oguljeno kuhano jaje – lahka zarada; jesti kuhana jaja – oženiti ženu koja posjeduje imetak; piti nekuhano jaje – jesti haram-imetak, zapasti u brigu ili počiniti grijeh; mnogo jaja, za neoženjenog – ženidba, a za oženjenog … Pročitajte ostatak

Jama

Simbolizira zamku, a često i sigurnost od straha i spašavanje od neugodnosti. Ko sanja da sebi kopa rov ili jamu, ili da mu kopa neko drugi, neko će njemu ili će on nekome postaviti zamku. Ko sanja da je pao u jamu – past će u zamku; ko sanja da je ušao u jamu ili rov i iz njega ne … Pročitajte ostatak

Janje

Simbolizira dijete. Zaklati janje, ali ne iz razloga da se jede njegovo meso, upućuje na smrt njegovog djeteta ili djeteta iz njegove rodbine, dok dobijanje janjećeg ili telećeg mesa simbolizira dobijanje manjeg imetka.

Pročitajte ostatak

Jarebica

Simbolizira neprivrženu, ali lijepu ženu, kradljivca ili osobu koja skriva tajne. Uz to, jarebica upućuje da će čovjek imati više žena. Uzimanje jarebice u snu, upućuje na ženidbu sa neprivrženom, ali lijepom ženom. Ko sanja da ima mnogo jarebica, družit će se sa nasmijanim ljudima; a ko sanja da je ulovio mnogo jarebica, zadobit će obilan imetak od ljudi na … Pročitajte ostatak

Jasmin

Simbolizira dobro, zadovoljstvo i sreću, ali, katkad, brigu i žalost. Ko vidi ili nađe u snu jasmin – zadobit će dobro, zadovoljstvo i sreću, bit će otklonjene od njega brige; a ako je bio neoženjen – oženit će se; a ako sanja da su mu meleki spustili i skupljaju jasmin – nestat će učenjaka u dotičnom mjestu.

Pročitajte ostatak

Jastreb

Simbolizira čovjeka, punog snage i nasilja, muško dijete, a može simbolizirati i zatvor ili smrt. Ko sanja da je uzeo jastreba u ruku – strpat će nekog lopova u zatvor; ako mu je iz mokraćne cijevi izišao jastreb – rodit će mu se sin koji će biti silan i hrabar, a ko sanja da ga jastreb prati – naljutit će … Pročitajte ostatak

Jastuk

Simbolizira dijete, ženu, majku, slugu, sačuvan kapital ili rahatluk. Ko sanja da mu je jastuk ukraden – umrijet će mu žena ili služavka, a ko sanja da nosi jastuk – zadobit će neko dobro.

Pročitajte ostatak

Jazbina

Simbolizira slijeđenje novotarija i prvrženost neutemeljenoj tradiciji. Jazbina ili leglo, također, simbolizira i usta, pa ko sanja jazbinu ili pećinu iz koje je izišao neki hajvan – to simbolizira izlazak riječi i govora iz njegovih usta.

Pročitajte ostatak

Ječam

Simbolizira imetak, tjelesno zdravlje, postizanje dobra, koristi i zarade ili dijete koje neće dugo živjeti. Mladi ječam – rodnost; kupovanje ječma – veliko dobro, a sijanje ječma – djelo kojim je Plemeniti Allah zadovoljan.

Pročitajte ostatak