Gnoj

Simbolizira imetak koji se povećava i oplođuje. Neki vele da sanjanje gnoja – kako izlazi iz rane ili sa nekog drugog mjesta – simbolizira da će snivač biti potvoren sa nekom optužbom.

Pročitajte ostatak

Godina

Simbolizira sušu, nerodnost, neplodnost, promjenu stanja i situacije, dok za trudnicu sanjanje godine predstavlja rađanje.

Pročitajte ostatak

Golotinja

Simbolizira nevinost od optužbi, a može simbolizirati razvod sa suprugom ili njenu smrt. Ko sanja da je skinuo odjeću – pojavit će mu se pritajeni neprijatelj, koji mu se ranije predstavljao kao prijatelj; ko sanja da se u nekom društvu nalazi bez odjeće – osramotit će se, a ko sanja da se bez odjeće nalazi na usamljenom mjestu – neprijatelj … Pročitajte ostatak

Golub

Simbolizira povjerljivog izaslanika, iskrenog prijatelja i voljenog sagovornika. Također, simbolizira voljenu ženu, koja ne želi drugoga pored svog muža ili žene koje čuvaju tajne, čovjeka sa mnoštvom potomstva, zatim vijest, glasnika i pismo. Bijeli golub ili golubica simbolizira vjeru; zeleni – pobožnost; crni – gospodu mešu ženama i ljudima; šareni – svakakve osobe; mnoštvo golubova – zadobijanje kapitala i mnogo … Pročitajte ostatak

Gost

Sanjati gosta simbolizira radosnu vijest o rađanju muškog djeteta. Ko sanja da su mu stigli gosti, a ne bude imao trudnu suprugu – neka očekuje opskrbu koja će mu brzo doći.

Pročitajte ostatak

Govor

Govor djeteta simbolizira istinu, govor umrle osobe se prihvaća bez ikakvog tumačenja, govoriti razne jezike – postići veliku vlast i moć, a govor ptica označava veliku vlast, znanje i razumijevanje. Ako neko sanja da govori nešto u snu što bi trebalo sakriti ili tajiti – to upućuje na rasipanje imetka ili davanje mudrosti onome ko je nije dostojan.

Pročitajte ostatak

Gozba

Simbolizira neko okupljanje u svrhu nekog dobra i povratak kući nekoga ko je bio odsutan. Ko sanja da poziva sebi ljude kako bi ih ugostio – uradit će neki posao za koji će se kajati; ko sanja da poziva sebi ljude, pa mu se oni odazovu na poziv – postat će njihov vođa i pretpostavljeni, a ko sanja da je … Pročitajte ostatak

Grad

Simbolizira stanovništvo koje u njemu živi, skup, veliku većinu, ovaj svijet, sigurnost. Poznati grad simbolizira ovaj svijet; nepoznati – Onaj svijet; lijep i nepoznat grad – Džennet, a crno i ružno selo – Džehennem. Ako neko sanja da je preselio iz nepoznatog sela u nepoznati grad: ako je nemusliman – primit će islam; ako je činio grijehe – pokajat će … Pročitajte ostatak

Gradnja

Simbolizira, prije svega, odgajanje svoje žene, porodice i ukućana. Ako neko sanja da gradi kuću – okupit će svoje prijatelje i rodbinu na nekom veselju; ako neko sanja da je oblijepio ilovačom kabur Muhammeda s.a.v.s. – obavit će hadž sa svojim imetkom; ako neko sanja da obnavlja kuću nekog učenjaka – on obnavlja njegovo učenje. Ko sanja da gradi u … Pročitajte ostatak