Džamija

Simbolizira Budući svijet, Kabu, učenog čovjeka ili mjesto na kojem se svijet sakuplja radi neke koristi, zarade i sevapa. Dobro napravljena džamija – učenjak oko kojeg se ljudi okupljaju; gradnja džamije – lijep postupak prema rodbini i pobjeda nad neprijateljem; rušenje džamije – smrt vjerskog autoriteta; nepoznati čovjek predvodi džemat u džamiji, ako je bolestan imam dotične džamije – umrijet … Pročitajte ostatak

Džehennem

Simbolizira činjenje, ustrajavanje na velikim grijesima ili skoro realiziranje kazne. Ko sanja da je ušao u DŽehennem – čini velike grijehe za koje je predviđena kazna; ko sanja da je blizu Džehennema – zapast će u poteškoće i nevolje iz kojih se neće spasiti; ko sanja da ga neko uvodi u Džehennem – ta osoba ga zavodi s Pravog puta … Pročitajte ostatak

Dženaza

Ko sanja dženazu i vidi kako ga ljudi nose na tabutu ili kovčegu – njegov položaj i imetak će se povećati; ko sanja da je podignut iza povorke na dženazi i da ga ljudi nose na svojim ramenima – dobit će vlast i slijedit će ga u njegovoj vlasti onoliko koliko ga je slijedilo na sanjanoj dženazi; ko sanja da … Pročitajte ostatak

Dženaza-namaz

Ko sanja da klanja dženazu-namaz – bratimit će se i zbližiti s ljudima u ime Uzvišenog Allaha. Ako sanja da se nekoj poznatoj osobi klanja dženaza-namaz – toj osobi je potrebno učiti puno dova i tražiti oprosta za nju, a ako sanja da stoji iza imama prilikom klanjanja dženaze-namaza – to upućuje da će prisustvovati nekom skupu na kojem će … Pročitajte ostatak

Džennet

Simbolizira džamiju, skup na kome se čini zikr, hadž, džihad, upućivanje na dobro, a odvraćanje od zla, znanje, dobro djelo, ono čemu čovjek teži i rješavanje snivačevih briga. Ako neko sanja da je ušao u Džennet – postići će radost i sigurnost na oba svijeta; ako neko sanja da je uveden u Džennet – približila mu se smrt; ako neko … Pročitajte ostatak

Džeparoš

Simbolizira učenu osobu koja je sklona varanju i obmanjivanju. Ko sanja da mu džeparoš otima novac ili zlatnike iz džepa – to upućuje da će slušati učenog čovjeka sklonog varanju i obmani.

Pročitajte ostatak

Džezva

Simbolizira zuhd, ibadet, dijete, slugu, putovanje, druga i pomagača i u dunjalučkim i u ahiretskim stvarima. Za vladara ovaj san označava upravljanje, a za čovjeka koji se bavi biznisom, svojevrstan uspjeh u tom poslu.

Pročitajte ostatak

Džibril a.s.

Viđenje meleka Džibrila a.s. u snu upućuje na čast, veličinu, snagu, pobožnost, znanje i saznavanje tajni. Ako ga vidi lijepog raspoloženja, ako je onaj koji sanja bolestan – ozdravit će; ako je ugrožen – oslobodit će se tih iskušenja, a ako nije obavio hadž – obavit će ga. Ako sanja da mu Džibril daje hranu, to asocira da će onaj … Pročitajte ostatak

Džihad

Simbolizira opskrbu ustrajavanje na putu dobra, istine i pravde. Ko sanja da odlazi u džihad – zadobit će neko dobro i visoke stepene na Ahiretu; ko sanja da ide u džihad sa oružjem – to znači da je musliman, mudžtehid i da ustrajava na obavljanju namaza i dijeljenju zekata; ko sanja da se sam bori protiv nevjernika – pobijedit će … Pročitajte ostatak

Džini

Simboliziraju putovanje i kopnenim i morskim putem, krađu, blud, konzumiranje alkohola, crkve, mjesta u kojima se prakticiraju bidati (novotarije), kafane, pjesme i muzičke instrumente. Pretvaranje u džina – ojačavanje spletki; džinski sihirbazi – zloba; boravak džina blizu kuće: nesreća, prezir i obaveza zavjeta koja nije ispunjena; poučavanje džina Kur’anu ili njihovo slušanje snivača – zadobijanje vlasti i karijere, a ulazak … Pročitajte ostatak

Džuma namaz

Simbolizira, za klanjača, postizanje onog što želi, neku radost, obavljanje hadža, skoro olakšanje teške situacije, putovanje ili sastanak voljenih osoba. Ko sanja da je ustao, nekon džume-namaza koju je obavio – Milostivi Allah će mu dati obilnu opskrbu i svako dobro, a ako neko sanja da je u kući, radnji ili na nekom drugom mjestu i pri tom čuje da … Pročitajte ostatak