Đerdan

Đerdan ili ogrlica simbolizira davljenje ili vješanje za muškarca, a ukras i rođenje djeteta za ženu. Kad muškarac sanja da na vratu ima ogrlicu, ako uči Kur’an – postat će hafiz; ako se bavi šerijatskim pravom – ovladat će tom disciplinom; ako je preuzeo kakvu obavezu – ispunit će je; ako je neoženjen – oženit će se ženom koja lijepo … Pročitajte ostatak

Đubre

Đubar, konjska balega ili metenje konjske balege simbolizira dobijanje imetka od uglednog čovjeka; sjesti na balegu – dobiti imetak od svoje bliže rodbine. Goveđa balega, isključivo grudasta, za poljoprivrednika – dobro, a loše za one koji nisu poljoprivrednici.

Pročitajte ostatak