Čitanje

Ko sanja da čita list s njegove prave strane – dobit će nasljedstvo, a ko čita sa suprotne strane, nagomilat će mu se dugovi. Ko sanja da čita svoju knjigu – pokajat će se i zatražiti oprost za grijehe. Ko bude u snu nešto pročitao ili proučio iz Kur’ana – postići će ugled. Allah će mu oprostiti grijehe; ako je … Pročitajte ostatak

Članak

Simbolizira dijete koje se odalo kocki ili imetak. Lomljenje članka – tuga, iskušenje ili poteškoća; lomljenje članka, za bolesnog – smrt; sanjanje članka, za neoženjenog – ženidba; a nestajanje članka – nestajanje imovine.

Pročitajte ostatak

Čoban (čobanin)

Sanjati čobana simbolizuje voditelja, učitelja i odgajatelja djece ili onoga koji savjesno izvršava naređenja vladara ili sudije. Ko sanja da je čobanin i da čuva neko stado, ali ne zna mjesto napasanja – on uči Kur’an, ali ne razumije najbolje njegove poruke; a ko sanja da čuva svinje on se druži sa nevjernicima i inovatorima. Biti pastir kamilama u snu … Pročitajte ostatak

Čovjek

Simbolizira snivača ukoliko se sanja nepoznati čovjek, pa ako taj čovjek radi dobro može ukazivati na dobro koje nsivač radi, a ako radi zlo može ukazivati na snivačevo zlo djelo. Ako, pak, sanja poznatog i konkretnog čovjeka, onda to upućuje na postizanje visokog položaja dotičnog čovjeka koji se sanja.

Pročitajte ostatak

Čuvanje

Sanjati čuvanje nečega ili nekoga simbolizuje vlast, ponos i sigurnost od straha za onoga koji se čuva, a brigu i ptanju za onoga koji čuva. Ko sanja da je čuvan od strane nekoga, to simbolizuje da će pasti u neku nevolju, ali ako u to vrijeme već ima nevolje onda njegov san znači oslobađanje od tih nevolja. Biti čuvan u … Pročitajte ostatak

Čvor

Simbolizira: na košulji – trgovački ugovor; na užetu – ispravnost vjere; na maramici – dobijanje sluge; na unutrašnjem vešu – sklapanje braka, a na koncu – zaključenje posla koji je u toku, kao što je uprava, ženidba ili udaja i trgovina. Ako se čvor na koncu razdriješi – to upućuje na olakšanje u nečemu što se traži, a ako se … Pročitajte ostatak

Čvorak

Simbolizira pobožnog, strpljivog, slabašnog muslimana, čija je opskrba halal i osobu koja mnogo putuje. Ko sanja da jede njegovo meso ili da je istrgao s njega perje – postići će neko dobro.

Pročitajte ostatak